Archiwa

Linki

Siłownia “Samson”

Siłownia zaczęła funkcjonować od lutego 2005 roku. Wtedy to został zakupiony do siłowni sprzęt do ćwiczeń kulturystycznych: atlas, ławeczka z modlitewnikiem, ławeczka do brzuszków, gryfy, sztangielki oraz obciążenia. Od początku uczęszcza tu sporo parafialnej młodzieży, głównie chłopców, choć czasem przychodzą i dziewczęta. Na siłowni zawsze jest osoba odpowiedzialna za cały sprzęt, jest to osoba pełnoletnia. Na siłowni zachowujemy zasady bezpieczeństwa, do tej pory nikomu nie stała się nawet najmniejsza krzywda. Dbamy o porządek i szanujemy szprzęt, który  należy do parafii i ma służyć na wiele lat. Za siłownię odpowiada ks. Robert (nasz opiekun duchowy) jest więc okazja zadbać i o ducha. Osoby ćwiczące na siłowni są osobami praktykującymi, uczestniczą w niedzielnej Eucharystii. Trenujemy w godzinach popołudniowych, najczęściej między 17 a 20. W okresie wakacyjnym siłownia rzadko była czynna. Wiadomo, w wakacje każdy wyjeżdża lub odpoczywa po całym sezonie treningów. Na siłowni najczęściej ćwiczy koło 6,7 osób dziennie. Żeby nie było zbyt ciasno, czasami przychodzimy na zmiany. Cieszymy się, że Ksiądz Proboszcz umożliwił nam korzystanie z siłowni bo jest to miejsce, gdzie można pożytecznie spędzić wolny czas. Każdy wie, że ćwiczenia sportowe kształtują charakter i siłę woli. Wymaga to dużo samodyscypliny. Jednak wielu chce ćwiczyć, a nie ma gdzie. Odkąd istnieje nasza parafialna siłownia, ich problem został rozwiązany. Był to bardzo miły gest ze strony parafii. Wielu młodych ludzi ma teraz gdzie spędzić wolny czas w sposób pożyteczny, rozwijając swoje ciało i tym samym dbając o swoje zdrowie. Siłownia została powiększona, tak jak było to w planach. Pozwala nam to rozwijać swoją siłę i zdolności na wiele innych sposobów, a także może ćwiczyć więcej osób.        

odpowiedzalni za funkcjonowanie siłowni; Ks. Robert Ratomski, P. Marek Zdziarstek               

 
REGULAMIN  SIŁOWNI  przy parafii w Brańszczyku
 
·         Siłownia jest własnością  Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku
·         Korzystający z siłowni zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu, przestrzegać jego wytycznych.
 • Trenowanie w siłowni odbywa się tylko pod nadzorem trenera, instruktora lub osoby pełnoletniej odpowiedzialnej za ćwiczących.
 • Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem wyznaczonej odpowiedzialnej osoby w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 • Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych.
 • Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 • Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 • Korzystający z siłowni zobowiązani są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 • Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
 • Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo nieletnich ćwiczących odpowiedzialna jest wyznaczona osoba dorosła.  
 • wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać do księdza.
 • Osoba posiadająca klucz, po wejściu na siłownię  jest zobowiązana do powiadomienia księdza  o zastanych uszkodzeniach.
 • Za szkody i braki w wyposażeniu, które nie zostały zgłoszone ponosi odpowiedzialność osoba aktualnie ćwicząca
 • Osoba posiadająca klucz do siłowni ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody na rzecz siłowni.
 • Osoby nie szanujące i niszczące sprzęt ponoszą odpowiedzialność finansową na rzecz parafii w Brańszczyku określoną przez księdza.
 • Podstawą  korzystania z siłowni jest podpisanie oświadczenia i zapoznanie się z regulaminem.
 • Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z siłowni tylko za pisemną zgodą rodziców.
 • Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.
 • Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 • Ćwiczący na siłowni nie powinien brać żadnych środków dopingujących, szkodliwych dla zdrowia.
 • Na teren siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Na siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 • Ćwiczący powinni mieć ze sobą ręcznik, ubranie i buty treningowe na zmianę.
 • Na siłowni nie można krzyczeć, rozrzucać sprzętu, zachowywać się nieprzyzwoicie.
 • Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów, wyznaczonej odpowiedzialnej osoby.
 • Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
 • Po zakończeniu ćwiczenia należy poskładać po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
 • Za rzeczy pozostawione na siłowni parafia  nie ponosi odpowiedzialności.
 • Z siłowni można korzystać jedynie w dniach i godzinach ustalonych z księdzem.
 • Sprawy zaistniałych szkód i pokrycia ewentualnych kosztów naprawy lub wymiany sprzętu rozpatruje zarząd siłowni.