Archiwa

Linki

Ruch Rodzin Nazaretańskich

RUCH  RODZIN NAZARETAŃSKICH 
    Serdecznie zaprasza każdego, kto chciałby zapoznać się z duchowością Ruchu i podzielić swoim doświadczeniem życia, wiary.
    
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia,
którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój.
Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.
                                                                                (J 19, 26 – 27)
     
    Istotą  duchowości Ruchu Rodzin Nazaretańskich jest przyjęcie daru Maryi, jako naszej duchowej Matki.
  
    Ruch założony został przez ks. prof. Tadeusza Dajczera, autora książki „Rozważania o wierze” oraz ś.p. ks. dr Andrzeja Buczela, byłego ojca duchowego seminarium warszawskiego.
          
    Wśród członków Ruchu są zarówno osoby duchowne jak i świeckie; rodziny, osoby samotne, studenci, młodzież i dzieci.  
   
Formą zewnętrzną formacji duchowej  Ruchu są:
   1. Spotkania centralne:
Otwarte dla wszystkich: adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencje duchowe głoszone przez Ks. Andrzeja Stypułkowskiego
     2. Spotkania w grupach parafialnych lub zawodowych
(medycznych, prawników, nauczycieli, artystów, studentów…):
Dzielenie się świadectwami: jak rozumiem? I jak żyję?, treściami zawartymi w materiałach formacyjnych Ruchu lub konferencjach duchowych.
W naszej parafii spotkania  odbywają  się w soboty, o godz.16.00
Opiekunem RRN w naszej parafii jest Ks. Robert Ratomski
        
3. Spotkania dla młodzieży szkół średnich, gimnazjalnej i dla dzieci.   
4. Rekolekcje rodzinne:
Zimowe i letnie – oraz wyjazdy dla studentów, młodzieży i dzieci.
     Serdecznie  zapraszamy.