Archiwa

Linki

Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci żołnierzy walczących i poległych w wojnie bolszewickiej w 1920 r. z terenu parafii Brańszczyk

Program
 

25 września 2018 r. Brańszczyk, ul. Jana Pawła II 26.

Organizatorzy:  Parafia rzymsko-katolicka p. w. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku;  Wójt Gminy Brańszczyk; Fundacja im. Stanisława Pomian-Srzednickiego

 

Partnerzy: Rycerze  Papieża Jana Pawła II, chorągiew Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku; 

Stowarzyszenie Lotników Polskich, oddział w Warszawie;

Stowarzyszenie na rzecz  rozwoju Gminy Brańszczyk "Odnowa";

 Plan uroczystości:

a/ w kościele:  g. 10.00 Wprowadzenie – prof. Stanisław Białousz;  program "Do kraju tego…", zawiązanie wspólnoty,

g. 11.00 Msza św.;

 

b/ g. 12.00 przejście pod Figurę Serca Jezusowego i odsłonięcie i poświęcenie tablicy  ku czci żołnierzy walczących i poległych w wojnie bolszewickiej w 1920 r. z parafii Brańszczyk

c/ przejście na cmentarz  grzebalny (ok. 1 km) odsłonięcie pomnika, poświęcenie, modlitwa za Ojczyznę i

poległych żołnierzy, w asyście WP, apel poległych, salwa honorowa,

 

d/  g. 13.00 powrót do Skansenu im. Marii Żywirskiej na spotkanie i posiłek.

————————————————-