Archiwa

Linki

Z a p r o s z e n i e
 
 
 
           16 października 2008 r. mija 30 rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II. Pragniemy uczcić to wydarzenie wspólną modlitwą i rekreacją w parafii. W programie przewidziane jest:
·        Złożenie płatków kwiatów – symbol duchowego daru przed pomnikiem Papieża Jana Pawła II w Brańszczyku przez poszczególne szkoły w parafii
·        Różaniec w intencji o rychłą beatyfikację Papieża Jana Pawła II
·        Przesłanie do dzieci, młodzieży i nauczycieli – wygłosi wójt Gminy Brańszczyk p. Mieczysław Pękul.
·        Spotkanie rekreacyjne przy ognisku – poprowadzi zespół „Dromader” z Wyszkowa pod kierownictwem p. Wojciecha Karpińskiego.
Zajęcia będą trwały od godz. 11.00 do 14.00.
 
Proszę o przekazanie zaproszenia dzieciom i nauczycielom.

Łączę wyrazy szacunku

Ks. kan. Paweł Stachecki, proboszcz