Archiwa

Linki

Życzenie na Boże Narodzenie 2017 r.

Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński, który umiłował kraj rodzinny i jego dzieje – widział, w duchu wiary, naród polski jako jedność, umocniony mocą Bożą, i o tym świadczył słowami: Najmilsi! Jeśliby ktoś miał wątpliwości, czy naród polski jest jednością, to ja czuję, że mam prawo dziś wam odpowie¬dzieć. … Odpowiem wam w prawdzie: Polska jest jednością, Polska jest całością, Polska jest jed¬nym sercem, Polska jest jed¬nym ramieniem. Polska jest jak wielka rodzina, wspaniała Bożą mocą i siłą przedziwną.
Idąc za głosem historii przypomnijmy także słowa św. Pasterza Warszawy abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: Kochajcie się wzajemnie, żyjcie w jedności i miłości, wspomagajcie się w modlitwie i pracy, módlcie się jedni za drugich (1863).
Błogosław Boże naszym Rodzinom, błogosław dziełom naszych umysłów i rąk, błogosław każde polskie dziecko.
Niech nad naszym krajem, nad każdym domem, nad każdym z nas i w sercu każdego zaświeci światło Bożej miłości, pokoju i nadziei –
Wszystkim składamy najlepsze życzenia – z darem gorącej modlitwy – na pełne pokoju, radości i mocy Święta Bożego Narodzenia – Wasi duszpasterze: ks. Paweł, proboszcz; ks. Robert, wikariusz; ks. Adam, kapelan.