Archiwa

Linki

Nowe zasady przygotowania do Sakramentu Małżeństwa w diecezji łomżyńskiej

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE WYSZKOWSKIM w 2018 r. FORMA PODSTAWOWA
W pięciu kolejno podanych terminach zawarte są: – spotkania z małżeństwami w formie warsztatów, – spotkanie z doradcą życia rodzinnego, – dzień skupienia. Dwa sp
otkania w poradni życia rodzinnego trzeba będzie zrobić indywidualnie.
Prosimy o wybranie sobie najbardziej odpowiedniego terminu spotkań; zaznaczenie tych terminów w swoim kalendarzu; zgłoszenie swego uczestnictwa pod podanym numerem telefonu (liczba miejsc jest ograniczona) i obowiązkową obecność na spotkaniach.
DEKANAT WYSZKOWSKI
1) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, spotkania trwają – zgłoszeń nie przyjmujemy.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 4, 11, 18, 25 lutego i 4 marca 2018, godz. 15:00.
3) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (niedziele): 8, 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2018, godz. 15:00.
4) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 2, 9, 16, 23 i 30 września 2018, godz. 15:00.
5) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (soboty): 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2018, godz. 19:00.

SPOTKANIA WEEKENDOWE w 2018 r. FORMA NADZWYCZAJNA.
Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej tzw. weekendowej, obejmują: dwa weekendy w odstępie dwutygodniowym (sobota i niedziela oraz sobota i niedziela) oraz dwa spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej.

Spotkania rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00 i trwają do godz. 17:00. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa. W niedzielę spotkania rozpoczynają się o godz. 9:00 i trwają do 14:00. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
ProgrSPOTKANIA DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE WYSZKOWSKIM w 2018 r. FORMA PODSTAWOWA
W pięciu kolejno podanych terminach zawarte są: – spotkania z małżeństwami w formie warsztatów, – spotkanie z doradcą życia rodzinnego, – dzień skupienia. Dwa spotkania w poradni życia rodzinnego trzeba będzie zrobić indywidualnie.
Prosimy o wybranie sobie najbardziej odpowiedniego terminu spotkań; zaznaczenie tych terminów w swoim kalendarzu; zgłoszenie swego uczestnictwa pod podanym numerem telefonu (liczba miejsc jest ograniczona) i obowiązkową obecność na spotkaniach.
DEKANAT WYSZKOWSKI
1) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, spotkania trwają – zgłoszeń nie przyjmujemy.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 4, 11, 18, 25 lutego i 4 marca 2018, godz. 15:00.
3) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (niedziele): 8, 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2018, godz. 15:00.
4) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 2, 9, 16, 23 i 30 września 2018, godz. 15:00.
5) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (soboty): 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2018, godz. 19:00.

SPOTKANIA WEEKENDOWE w 2018 r. FORMA NADZWYCZAJNA.
Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej tzw. weekendowej, obejmują: dwa weekendy w odstępie dwutygodniowym (sobota i niedziela oraz sobota i niedziela) oraz dwa spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej.

Spotkania rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00 i trwają do godz. 17:00. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa. W niedzielę spotkania rozpoczynają się o godz. 9:00 i trwają do 14:00. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Program może być modyfikowany przez organizatorów. Wysokość opłaty za formę weekendową określają organizatorzy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniach pod podanym numerem telefonu.
WAŻNE: Należy uczestniczyć we wszystkich czterech spotkaniach (dniach), aby otrzymać (podpisać) Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej w formie weekendowej. Dlatego najlepiej wcześniej zarezerwować sobie czas w kalendarzu!
WYSZKÓW
1) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 3 i 4 oraz 17 i 18 marca 2018.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 26 i 27 maja oraz 9 i 10 czerwca 2018.
3) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 6 i 7 oraz 20 i 21 października 2018.

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA
Czynna w każdy wtorek o godz. 19.00
tel. 574 218 819

am może być modyfikowany przez organizatorów. Wysokość opłaty za formę weekendową określają organizatorzy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniach pod podanym numerem telefonu.
WAŻNE: Należy uczestniczyć we wszystkich czterech spotkaniach (dniach), aby otrzymać (podpisać) Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej w formie weekendowej. Dlatego najlepiej wcześniej zarezerwować sobie czas w kalendarzu!
WYSZKÓW
1) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 3 i 4 oraz 17 i 18 marca 2018.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 26 i 27 maja oraz 9 i 10 czerwca 2018.
3) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 6 i 7 oraz 20 i 21 października 2018.

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA
Czynna w każdy wtorek o godz. 19.00
tel. 574 218 819