Archiwa

Linki

REGULAMIN IV BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2016 r.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Parafia św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa

 

II. CELE

1. Upamiętnienie 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

4. Promocja Gminy Brańszczyk.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2016 r.

2. Bieg rozegrany zostanie w Brańszczyku.

V . TRASA I GODZINY STARTU

1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicami Chopina, Zielone Wzgórze, Na Stoku, powrót ulicą Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączeniu 2 ).

2. Dystans 5 km obowiązuje biegaczy (kobiety i mężczyźni). Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączniku 2 )

3. Dla najmłodszych (225 metry) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele.

4. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów. Wielka grupa biegaczy, promujących zdrowy tryb życia i rodzinę, biegną dzieci, rodzice i dziadkowie.

5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

6. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.

 

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.

4. Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń przyjmowane są za pośrednictwem formularza Formularz zgłoszeniowy – IV Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2016

2. Liczba uczestników nieograniczona.

3. Uczestnictwo bezpłatne

 

VIII. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę)

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2000 rocznika włącznie. Dzieci z rocznika 2002 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych/opiekunów, lub samodzielnie za zgodą rodziców w biegu na dystansie 224 m.

3. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna ( druk do pobrania załącznik 1 )

6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

7. Uczestnicy biegu poruszający się po drogach publicznych zagwarantowane mają bezpieczeństwo, trasa biegu zabezpieczona przez Policję, OSP Brańszczyk oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Wyszków”.

IX. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15.30 -16.45, a w dniu zawodów w budynku szkoły specjalnej od godziny 12.00

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:

• biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,

2. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem

na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowe: 1-3 klasa podstawowa, 4-6 klasa podstawowa, 1-3 gimnazjum.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora tel. 297421493 503064579

• w sprawach zapisów: 501 578 036

2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę przed medyczną na czas trwania biegu.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: parafia@branszczyk.com

6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

7. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

 

 —————————————————————————————————