Archiwa

Linki

Zaproszenie na obchody 150 rocznicy Powstania Styczniowego w parafii Brańszczyk

 

 

 

 

ród broni szczęku, wśród krwi rozlewu,

na wielki obrzęd wolności dni,

musi zadźwięczeć w srebrny dzwon spiewu,

jeżeli serce prawdą w nim brzmi.

I jak dziś – jednem powietrza drganiem,

woła do wszystkich, że zmartwychwstaniem !

Włodzimierz Wolski, Śpiewy powstańcze, Paryż 1863 r.

 

 

Z a p r o s z e n i e

 

 
W ramach obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
we Mszy św. w dniu 24 lutego o godz. 12.00, w Brańszczyku z prelekcją p. Konrada Wróbel, prezesa Związku Piłsudczyków Ziemi Nadbużańskiej na  temat: „ Powstanie Styczniowe w Puszczy Białej”.
Po Mszy św. ok. g. 13.00 sformowanie orszaku ( wozy, konie) i wymarsz w ordynku bojowym do miejsca potyczki powstańców, krótka modlitwa na ziemi przesiąkniętej krwią powstańców, postój na polanie przy leśniczówce w Przyjmach;salwa honorowa ku chwale poległych powstańców poczęstunek gorącą strawą, pokaz broni powstańczej.g. 15.00 powrót do Brańszczyka, rozwiązanie uroczystości.
 
            Powstanie styczniowe to jedno z najważniejszych narodowych powstań w drodze do niepodległości Polski. Było aktem odrzucenia rosyjskiej niewoli. Zasługuje na szczególny szacunek współczesnych  Polaków w tym młodego pokolenia.
 

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną uczcić 150 rocznicę Powstania Styczniowego w naszej parafii