Archiwa

Linki

Informacja o pomocy finansowej WFOŚiGW w Warszawie

„Modernizacja systemu grzewczego oraz termomodernizacja budynku Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku adaptowanego na szkołę specjalną dla chłopców" została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl’