Archiwa

Linki

Akt Intronizacji Chrystusa Króla dokonany w Brańszczyku, w parafii św. Jana Chrzciciela – Diecezja Łomżyńska dnia 13 grudnia 1998 r.

 
 Biskup Łomżyński
Maryjo Królowo Polski, Matko naszego Pana , wsłuchując się w słowa św. Elżbiety "a skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie", dziękujemy Ci za Twoją obecność w dziejach narodu polskiego, którego jesteś królową i Panią. Po rekolekcyjnym przygotowaniu do Intronizacji Chrystusa Króla w rodzinach naszej Diecezji, szczególnie w rodzinach rolników, pragniemy wraz z Tobą wyśpiewać podniosłe Magnificat, bo wielkie rzeczy uczynił nam Pan.
Wielbimy Boga za łaskę wiary w Twojego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i Twoją macierzyńską troskę o nas.
Chrystus jest jedynym Panem wszystkich Dzieci Bożych Kościoła Łomżyńskiego.
Matko Chrystusa, Matko Kościoła i Ikono Czystej Miłości wspieraj nas, gdy będziemy wypowiadać słowa zawierzenia!
 
Panie Jezu Chryste , Ty istniejąc w postaci Bożej , nie skorzystałeś ze sposobności aby na równi być z Bogiem, lecz ogołociłeś samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, uniżyłeś samego siebie … dlatego Bóg wywyższył Cię nad wszystko i darował Ci imię ponad wszelkie imię , aby wszelki język wyznał, że jesteś Panem ku chwale Boga Ojca.   Wpatrzeni w Ciebie stojącego przed Piłatem, wyszydzonego i wzgardzonego Króla miłości, wyniszczonego na krzyżu jako Żertwa ofiarna za nasze grzechy, wsłuchani w Twoje słowa :"A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie" /J,12/ uznajemy Ciebie jako naszego Zbawiciela i dajemy się porwać miłości Twego Boskiego Serca.
Gdy zbliża się Wielki Jubileusz Twojego Narodzenia z Dziewicy, Królu wszechświata, nasz Zbawco, Przyjacielu i Bracie chcemy otworzyć nasze serca przez misje jubileuszowe, przez przywróceniu niedzieli charkteru Dnia Pańskiego, przez szczególna troskę o zbudzenie solidarności spolecznej w życiu gospodarczym naszego regionu. Spraw bysmy wrócili do Domu Ojca odziani w szatę odzyskanej godności.
 
Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku
Po przygotowaniu parafian przez adwentowe rekolekcje intronizacyjne Chrystusa Króla świadomi wagi słów, które wypowiadamy, ogłaszamy ,że pragniemy trwać w wierze naszych ojców, w dobrych obyczajach opartych na zasadach chrześcijańskich i tradycji Kościoła Katolickiego w Ojczyźnie naszej, a Ciebie Panie Jezu Chryste uznajemy jako naszego Boga, Zbawiciela i Króla.
 
Władze Brańszczyka
My radni Gminy Brańszczyk na czele z Przewodniczącym Rady Gminy -Sławomirem Gałązką, wójtem – Mieczysławem Pękulem, zastępcą wójta – Andrzejem Łapińskim, ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem naszej gminy, naszych rodzin i każdego z nas jest Jezus Chrystus Pan Król chwały nasz Jedyny Zbawiciel i Nauczyciel.
 
Przedstawiciele rodzin
Panie Jezu Chryste, który miłość mężczyzny i kobiety podniosłeś do godności sakramentu i uczyniłeś ją obrazem Twojej miłości do Kościoła, zapraszamy Cię na zawsze do naszych małżeństw i rodzin, abyś strzegł ich trwałości i świętości a naszą codzienność czynił prostą drogą do nieba. Zobowiązujemy się przekazać wiarę Kościoła następnym pokoleniom. Z Twoją pomocą pragniemy bronić każdego ludzkiego życia, także tego nienarodzonego. Oddal od nas plagę pijaństwa, nieczystości, rozwiązłości i bezbożnego sposobu życia. Okaż miłosierdzie rodzinom rozbitym i wielorako zagrożonym. Przyrzekamy strzec łaski uświęcającej i jednoczyć się z Tobą w częstej Komunii Świętej. Dołożymy też wszelkich starań, aby Ojczyzna nasza była prawdziwie królestwem Twoim i Twojej Matki.
 
Wojewodowie, Przedstawiciele Izb Rolniczych, Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi i Małych Miast
Panie Jezu Chryste, który pozostawiłeś nam prawo miłości jako podstawę sprawiedliwości społecznej, przyjmij nasze pragnienie budowania cywilizacji miłości w świecie zagrożonym cywilizacją śmierci. W dobie wielorakich burzliwych przemian społecznych obieramy Cię jako Pana i Króla stojącego na straży ubogich, doświadczonych przez los naszych braci i sióstr. Nie pozwól Panie nasz i Królu, aby Ojczyzna nasza popadała w ruinę. Zechciej obronić dobro wypracowane i wywalczone przez naszych ojców. Pragniemy sprawiedliwie dzielić chleb, aby umiłowana nasza Ojczyzna uwolniona od braków i nędzy cieszyła się wolnością a sprawiedliwe prawa zapewniły jej rozwój i bezpieczeństwo.
 
Przedstawiciele Parlamentu
Panie Jezu Chryste , Królu i prawodawco , który jesteś odwieczną Prawdą,
jako przedstawiciele Parlamentu, prosimy Cię, aby Twoje prawo oparte na prawdzie i miłości, było ostateczną normą każdego ludzkiego prawa stanowionego w naszym Państwie. Ze swej strony zobowiązujemy się do uczynienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby prawo stało na straży godności człowieka i służyło jego prawdziwemu dobru.
 
Proboszcz
Panie, który przyniosłeś światu pokój przez Krew Swojego Krzyża, obdarz pokojem narody , społeczeństwa i rodziny, zwłaszcza te rozdzielone i skłócone ze sobą. Bądź pokojem naszych sumień kształtowanych na Twojej Ewangelii. Niech przyjdzie Twoje Królestwo, Królestwo prawdy i życia, świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Przyjdź Panie Jezu! Amen.