Archiwa

Linki

marzec 2020- archiwa

Modlitwa przyjęcia Komunii duchowej

29 Mar 2020

———————————————————————————

Ogłoszenia duszpasterskie, V niedziela Wielkiego Postu, 29.03.2020 r.

28 Mar 2020

  Stan epidemii w kraju utrzymuje wszystkie dotychczasowe zasady życia społecznego i religijnego. Msze św. w dni powszednie o g. 7.00 i 17.00 z obecnością tych rodzin, które zamawiały intencję. I piątek i I sobota kwietnia w tym tygodniu. Możemy skorzystać z doskonałego aktu żalu. Zachęcamy do przyjęcia Komunii duchowej w domach. Pozostańmy w domach. […]

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego, 25 marca 2020 r.

25 Mar 2020

  Zachęcamy do ponowienia dzisiaj Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po ustaniu epidemii ponowimy nasze zobowiązania w kościele.  Liczy się wypełnienie zobowiązań adopcyjnych. Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ………………..) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia ……………….. w Święto / Uroczystość ……………….. biorę w duchową adopcję jedno dziecko, […]

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z APELEM OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

24 Mar 2020

    Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby we wszystkich kościołach parafialnych w Diecezji Łomżyńskiej w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych. Jednocześnie […]

Wsparcie na czas epidemii

23 Mar 2020

          Nasze domy są rozszerzeniem naszej parafii, są małym Kościołem, do którego przynosimy Chrystusa z naszego spotkania z Nim w większym Kościele. Niech nasze domy w tym czasie kryzysu odzwierciedlają prawdę o tym, że Chrystus jest gościem w każdym chrześcijańskim domu. Zwróćmy się do Niego przez modlitwę, w szczególności przez modlitwę różańcową ( każdego dnia […]

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

21 Mar 2020

[oryginał włoski, tłum. KEP]   PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz […]

DEKRET o pogrzebach podczas stanu epidemii

21 Mar 2020

      Ze względu na stan epidemii zarządzam w całej Diecezji Łomżyńskiej ograniczenie uroczystości pogrzebowych do jednej stacji na cmentarzu (zob. Obrzędy pogrzebu, III forma pogrzebu, s. 176 – stacja tylko na cmentarzu).  Pogrzeb odprawia się przy grobie w obecności najbliższej rodziny z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób, łącznie z podejmującymi posługę liturgiczną i cmentarną. […]

Ogłoszenia duszpasterskie, 15 marca 2020 r.

14 Mar 2020

III  niedziela Wielkiego Postu, 15.03.2020 r. DEKRET w sprawie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do 29.03.br. W odpowiedzi na zachętę zawartą w zarządzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski  z dnia 12 marca br., mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia – niniejszym zgodnie z kan. Kodeksu Prawa Kanonicznego,  udzielam  dyspensy  od obowiązku […]

Zarządzenie Biskupa Łomżyńskiego z dnia 14 marca 2020 r.

14 Mar 2020

ZARZĄDZENIE BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO PO WPROWADZENIU STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. Nawiązując do […]