Archiwa

Linki

Życzenie na Boże Narodzenie 2017 r.

Sługa Boży, Prymas Tysiąclecia, ks. kard. Stefan Wyszyński, który umiłował kraj rodzinny i jego dzieje – widział, w duchu wiary, naród polski jako jedność, umocniony mocą Bożą, i o tym świadczył słowami: Najmilsi! Jeśliby ktoś miał wątpliwości, czy naród polski jest jednością, to ja czuję, że mam prawo dziś wam odpowie¬dzieć. … Odpowiem wam w prawdzie: Polska jest jednością, Polska jest całością, Polska jest jed¬nym sercem, Polska jest jed¬nym ramieniem. Polska jest jak wielka rodzina, wspaniała Bożą mocą i siłą przedziwną.
Idąc za głosem historii przypomnijmy także słowa św. Pasterza Warszawy abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego: Kochajcie się wzajemnie, żyjcie w jedności i miłości, wspomagajcie się w modlitwie i pracy, módlcie się jedni za drugich (1863).
Błogosław Boże naszym Rodzinom, błogosław dziełom naszych umysłów i rąk, błogosław każde polskie dziecko.
Niech nad naszym krajem, nad każdym domem, nad każdym z nas i w sercu każdego zaświeci światło Bożej miłości, pokoju i nadziei –
Wszystkim składamy najlepsze życzenia – z darem gorącej modlitwy – na pełne pokoju, radości i mocy Święta Bożego Narodzenia – Wasi duszpasterze: ks. Paweł, proboszcz; ks. Robert, wikariusz; ks. Adam, kapelan.

 

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe

Program rekolekcji adwentowych w parafii Brańszczyk, 15- 16 – 17 – grudnia 2017 r.
Piątek, 15.12.
g. 9.00 różaniec – I część – prowadzą KŻR z Niemir i Przyjm
g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną
g.11.30 różaniec – II część – KŻR z Turzyna i Ojcowizny
g.12.00 Msza św. z Sakramentem Namaszczenia Chorych
g.14.30 różaniec – III część prowadzą dzieci ze szkół podst.
g.15.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
g.16.30 różaniec- IV cz.- KŻR z Brańszczyka i N. Brańszczyka
g.17.00 Msza św. z nauką ogólną
Sobota, 16.12.
g. 9.00 – różaniec – I część – prowadzą KŻR z Trzcianki
g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną
g.11.30 różaniec – II część – prowadzą dzieci
g.12.00 Msza św. z nauką dla dzieci
g.14.30 różaniec – III część – prowadzą dzieci kl. III
g.15.00 Msza św. dla dzieci klas III z rodzicami przed I Komunią
g.16.30 różaniec IV część – prowadzą KŻR z Bud N. i St.
g.17.00 Msza św. dla kandydatów do Bierzmowania i rodziców
Niedziela, 17,12.
g. 8.00 Godzinki
g. 8.30 Msza św. z nauką ogólną
g.10.00 Msza św. z nauką dla dzieci
g.12.00 Msza św. z nauką ogólną
g.16.00 Msza św. z nauką dla młodzieży
g.17.00 Jasełka plenerowe w Skansenie (potrzebne lampiony)
——————————
Spowiedź w piątek i sobotę od g. 9.00 do 13.00
i od g. 14.30 do 17.00.
Chorych w domach odwiedzimy w środę, 13 grudnia od g.10.00, prosimy o zgłoszenia. Tel. 603 280 222

 

Nowe zasady przygotowania do Sakramentu Małżeństwa w diecezji łomżyńskiej

SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE WYSZKOWSKIM w 2018 r. FORMA PODSTAWOWA
W pięciu kolejno podanych terminach zawarte są: – spotkania z małżeństwami w formie warsztatów, – spotkanie z doradcą życia rodzinnego, – dzień skupienia. Dwa sp
otkania w poradni życia rodzinnego trzeba będzie zrobić indywidualnie.
Prosimy o wybranie sobie najbardziej odpowiedniego terminu spotkań; zaznaczenie tych terminów w swoim kalendarzu; zgłoszenie swego uczestnictwa pod podanym numerem telefonu (liczba miejsc jest ograniczona) i obowiązkową obecność na spotkaniach.
DEKANAT WYSZKOWSKI
1) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, spotkania trwają – zgłoszeń nie przyjmujemy.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 4, 11, 18, 25 lutego i 4 marca 2018, godz. 15:00.
3) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (niedziele): 8, 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2018, godz. 15:00.
4) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 2, 9, 16, 23 i 30 września 2018, godz. 15:00.
5) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (soboty): 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2018, godz. 19:00.

SPOTKANIA WEEKENDOWE w 2018 r. FORMA NADZWYCZAJNA.
Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej tzw. weekendowej, obejmują: dwa weekendy w odstępie dwutygodniowym (sobota i niedziela oraz sobota i niedziela) oraz dwa spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej.

Spotkania rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00 i trwają do godz. 17:00. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa. W niedzielę spotkania rozpoczynają się o godz. 9:00 i trwają do 14:00. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
ProgrSPOTKANIA DLA NARZECZONYCH W DEKANACIE WYSZKOWSKIM w 2018 r. FORMA PODSTAWOWA
W pięciu kolejno podanych terminach zawarte są: – spotkania z małżeństwami w formie warsztatów, – spotkanie z doradcą życia rodzinnego, – dzień skupienia. Dwa spotkania w poradni życia rodzinnego trzeba będzie zrobić indywidualnie.
Prosimy o wybranie sobie najbardziej odpowiedniego terminu spotkań; zaznaczenie tych terminów w swoim kalendarzu; zgłoszenie swego uczestnictwa pod podanym numerem telefonu (liczba miejsc jest ograniczona) i obowiązkową obecność na spotkaniach.
DEKANAT WYSZKOWSKI
1) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, spotkania trwają – zgłoszeń nie przyjmujemy.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 4, 11, 18, 25 lutego i 4 marca 2018, godz. 15:00.
3) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (niedziele): 8, 15, 22, 29 kwietnia i 6 maja 2018, godz. 15:00.
4) Wyszków, Parafia pw. św. Idziego, ul. Białostocka 12, zgłoszenia: 29 742 32 13, terminy spotkań (niedziele): 2, 9, 16, 23 i 30 września 2018, godz. 15:00.
5) Wyszków, Parafia pw. Św. Rodziny, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 40, zgłoszenia: 782 233 751, terminy spotkań (soboty): 3, 10, 17, 24 listopada i 1 grudnia 2018, godz. 19:00.

SPOTKANIA WEEKENDOWE w 2018 r. FORMA NADZWYCZAJNA.
Spotkania dla narzeczonych w formie nadzwyczajnej tzw. weekendowej, obejmują: dwa weekendy w odstępie dwutygodniowym (sobota i niedziela oraz sobota i niedziela) oraz dwa spotkania indywidualne z doradcą życia rodzinnego w parafialnej poradni rodzinnej.

Spotkania rozpoczynają się w sobotę o godz. 9:00 i trwają do godz. 17:00. W trakcie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa. W niedzielę spotkania rozpoczynają się o godz. 9:00 i trwają do 14:00. Organizatorzy nie zapewniają noclegów.
Program może być modyfikowany przez organizatorów. Wysokość opłaty za formę weekendową określają organizatorzy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniach pod podanym numerem telefonu.
WAŻNE: Należy uczestniczyć we wszystkich czterech spotkaniach (dniach), aby otrzymać (podpisać) Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej w formie weekendowej. Dlatego najlepiej wcześniej zarezerwować sobie czas w kalendarzu!
WYSZKÓW
1) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 3 i 4 oraz 17 i 18 marca 2018.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 26 i 27 maja oraz 9 i 10 czerwca 2018.
3) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 6 i 7 oraz 20 i 21 października 2018.

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA
Czynna w każdy wtorek o godz. 19.00
tel. 574 218 819

am może być modyfikowany przez organizatorów. Wysokość opłaty za formę weekendową określają organizatorzy.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy wcześniej zgłosić swoje uczestnictwo w spotkaniach pod podanym numerem telefonu.
WAŻNE: Należy uczestniczyć we wszystkich czterech spotkaniach (dniach), aby otrzymać (podpisać) Dokument uczestnictwa narzeczonych w bezpośrednim przygotowaniu do sakramentu małżeństwa w Diecezji Łomżyńskiej w formie weekendowej. Dlatego najlepiej wcześniej zarezerwować sobie czas w kalendarzu!
WYSZKÓW
1) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 3 i 4 oraz 17 i 18 marca 2018.
2) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 26 i 27 maja oraz 9 i 10 czerwca 2018.
3) Wyszków, Parafia pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, zgłoszenia: 730 999 112, terminy: 6 i 7 oraz 20 i 21 października 2018.

DEKANALNA PORADNIA RODZINNA
Czynna w każdy wtorek o godz. 19.00
tel. 574 218 819

 

Zaproszenie na 12 listopada “Ścieżki Niepodległej”

Ścieżki Niepodległej
Spektakl słowno muzyczny wg. scenariusza Agnieszki Battelli
Brańszczyk, kościół parafialny,12 listopada 2017 r. g.12.00
Utwory:
• Agnieszki Battelli (Ojczyzna, Polaku na obczyźnie),
• Wandy Chotomskiej (Preludium deszczowe),
• Wiesława Czarnowskiego (Wojna w okopach),
• Alfonsa Dzięciołowskiego (Pieśń o Józefie Piłsudskim),
• C.K. Norwida (Fortepian Chopina),
• Józefa Piłsudskiego (wybrane cytaty z publikacji autora),
• Stanisława Pomian-Srzednickiego (fragmenty pamiętników),.,
• Jana Twardowskiego (To wszystko trwa jak Chopin),
• Józefa Szczepańskiego ps. ,,Ziutek”(Czerwona Zaraza),
• Kazimierza Przerwy Tetmajera (Cień Chopina),
• Juliana Tuwima(Druskiennickie drzewa),
• Stefana Witwickiego (Życzenie),
• Bohdana Zaleskiego (Dumka, Dwojaki Koniec).
Muzyka: Fryderyka Chopina, Agnieszki Battelli i Pawła Ciesielskiego.
Wykonawcy: Agnieszka Battelli, Anna Tarasiewicz Jerzy Chojnowski, Andrzej Korytkowski, Paweł Ciesielski,
Realizacja dźwięku: Mariusz Bartosik
==========================================================================

 

Zaproszenie na 13 sierpnia – 100 rocznica Stanisława Pomian Srzednickiego

„Brańszczyk, tutaj wszystko się zaczęło”

Serdecznie zapraszamy do Brańszczyka, 13 sierpnia 2017 r.
na uroczyste obchody 100 – lecia nominacji
Sędziego Stanisława Pomian – Srzednickiego
na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Program: g.12:00 Msza święta w kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP
g.13:20 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na plebanii i posadzenie Dębu Pamięci Stanisława Pomian-Srzednickiego na Skwerze Jana Pawła II; złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobowcu rodu Ostrzykowskich i Rudzkich na cmentarzu grzebalnym.
g.14:00 Spotkanie plenerowe na terenie Domu Pomocy Społecznej, dawnej siedzibie rodu Ostrzykowskich i Rudzkich;
W programie m. in: panele dyskusyjne, degustacja potraw kuchni kurpiowskiej,
spotkanie z Agnieszką Battelli – praprawnuczką Stanisława Pomian- Srzednickiego, spotkanie krótkofalowców stacji HF100SBS
g.17:00 Gość specjalny – Amilcar Batista Cruz – koncert brazylijskiego gitarzysty, piosenkarza i kompozytora.
g.18:00 Wieczór uwielbienia NMP z „Bożą nutą”
g.21:00 Apel Jasnogórski.

Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Organizatorzy :
Parafia Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku
Urząd Gminy w Brańszczyku
Fundacja Imienia Stanisława Pomian – Srzednickiego
Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

 

Zmarł ks. Józef Wojciechowski, orionista

Zawiadomienie
o śmierci i uroczystościach pogrzebowych

śp. Księdza Józefa WOJCIECHOWSKIEGO FDP
7 sierpnia 2017 r., zmarł Ksiądz Józef Wojciechowski ze Zgromadzenia Małego Dzieła Boskiej Opatrzności (Orionista), budowniczy i wieloletni dyrektor Domu Emeryta w Brańszczyku.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:
– dnia 9 sierpnia br. (środa) o godz. 15.00 Msza św. żałobna w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku. Po Mszy św. przeniesienie ciała zmarłego kapłana do kaplicy Domu Księży Orionistów, gdzie o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. żałobna.
– dnia 10 sierpnia br. (czwartek) w godzinach południowych Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym w Łaźniewie (Archidiecezja Warszawska).
Ciało Śp. Księdza Józefa Wojciechowskiego zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Łaźniewie.
Śp. Księdza Józefa Wojciechowskiego polecają Miłosierdziu Bożemu Księża Orioniści, duchowieństwo i wierni Diecezji Łomżyńskiej. Prosimy kapłanów oraz wiernych o udział w uroczystościach pogrzebowych, a także o modlitwę w Jego intencji.
„Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…”

 

Do Bierzmowanych – na lipiec – sierpień i na całe dorosłe zycie

XVI Niedziela Zwykła, A; Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43 ;
23 lipca 2017
Jest wiele pytań, które ludzie wciąż zadają, a odpowiedzi na nie już dawno są udzielone w Słowie Bożym.
Dlaczego Bóg zezwala na zło w świecie? Dlaczego pozwala żyć i działać przeróżnym złoczyńcom, bandytom, łajdakom?
Taka jest jego wola, by pozwolić róść i pszenicy, i chwastowi do żniwa. Przedwczesna interwencja bowiem może skończyć się tym, że zamiast chwastu wyrwie się pszenicę. Logiczną konsekwencją tego jest sytuacja, że chwast, który powinien być wyrwany, wyrwany nie zostanie. Mielibyśmy zatem sprawiedliwość, ale tylko częściową. Czy jednak taka częściowa sprawiedliwość może mieć coś wspólnego z rzeczywistą sprawiedliwością?
Bóg pozwala róść do żniwa, by to co w nas jest wydało jednoznaczny owoc, dojrzały i nie pozostawiający złudzeń.
Pięknie i dosadnie jest to wyrażone w Apokalipsie: „Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.” (Ap 22,11)
W czasie naszego życia dojść może do różnych sytuacji, możemy popełniać błędy, grzeszyć, czynić zło. To wszystko jednak może nie być ostatecznym naszym owocem. Wystarczy wskazać postać św. Pawła, który „dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich” a stał się wielkim apostołem czy naszego Sługę Pańskiego Bogdana Jańskiego, którego drogi młodości dalekie były od ewangelicznych szlaków. Dobrze, że tych dwóch „chwastów” nie wyrwano. Dzięki temu mamy połowę Nowego Testamentu i zakon Zmartwychwstańców.
To chyba nie jest tak, że jeden człowiek to czysta pszenica a drugi to beznadziejny chwast. To raczej w każdym z nas posiane jest pszeniczne ziarno i ziarno chwastu. Każdy przecież człowiek, największy nawet łotr, stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga. I każdy z nas narażony jest na pokusy złego.
Nie tylko o małym dziecku możemy powiedzieć „nie wiadomo co z niego wyrośnie”. Nawet jak stoisz nad grobem to dalej nic o tobie nie wiadomo. Nie wiadomo, jak zachowasz się gdy przyjdzie cierpienie, nie wiadomo jak przyjmiesz moment śmierci. Nie wiadomo co z ciebie wyrośnie. Nie wiadomo czyś pszenica, czy chwast.
Ta niewiadoma nie zwalnia nas z obowiązku przypatrywania się sobie, oceniania i rozeznawania – co w nas jest ze chwastu a co z pszenicy.
To nie jest kwestia estetyki, ale życia i śmierci.
Gdy Jezus zaczyna wyjaśniać swoją przypowieść jest zatrważająco konkretny: „Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.” (Mt 13,39b-43a)
W jakim snopku będziesz? Tym, który trafi do spichlerza? Czy tym, który będzie spalony? Warto zadawać sobie te pytania.
I zadajemy sobie te pytania, ale najczęściej w odniesieniu do innych. I mówimy sobie pod nosem albo do innych: „że też takie coś jeszcze ludzka ziemia nosi”.

Zostawmy sądy innym, bo rzadko jest tak, że jesteśmy w tych sądach sprawiedliwi.
Zrobisz lepiej, gdy czuwać będziesz nad swoim życiem. Bóg twoje życie dał tobie i patrzy co z nim zrobisz. Uczynisz pięknym czy zmarnujesz?
Potraktuj dzisiejszą Ewangelię jako wezwanie, by żyć bardziej świadomie i mądrze. Trzymaj się Boga.
Zaczynaj dzień od znaku krzyża i modlitwy, w której powierzysz się Bogu. Kończ dzień modlitwą i zasypiaj z myślą o Bogu. Pamiętaj o niedzielnym świętowaniu Eucharystii, spowiedzi i karmieniu się Ciałem Chrystusa.
Pamiętaj, by każdego dnia sięgnąć po Boże Słowo, by w jego świetle spojrzeć na swoje życie.
Czyń to wszystko nie rutynowo, z przyzwyczajenia, ale świadomie i pilnie. Jeszcze raz – to jak przeżyjesz swoje życie to nie jest kwestia estetyki, ale życia i śmierci.
„Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.” (Ap 22,11-12)
Rośniesz każdego dnia. I róść będziesz aż do skończenia świata. Dzień sądu objawi prawdę o tobie. Poznasz czyś pszenica, czy chwast.

 

Rekolekcje dla dziewcząt na rozpoznanie powołania

Rekolekcje dla dziewcząt, które są organizowane przez Siostry Rodziny Maryi co roku na początku wakacji, w tym roku będą w dniach od 24 do 28 czerwca w Warszawie -Międzylesiu ul, Paprociowa 2 – niedaleko Centrum Zdrowia Dziecka. Zapraszamy jak zwykle dziewczęta z gimnazjum, szkoły średniej i te które już ukończyły edukację, a chciałyby przeżyć dni modlitwy i skupienia.

====================================

 

Propozycja dla kandydatów do Bierzmowania na czerwiec 2017 r.

wejdź na stronę poniżej i postępuj zgodnie z instrukcją.

http://funawi.pl/prosta-metoda-modlitwy/

kto skorzysta z tej formy, niech się pochwali i wyśle swą opinię na adres: parafia@branszczyk.com

Pozdrawiam, ks. Paweł

——————————————————————————————————————-

 

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w sobotę, 3 czerwca o g. 15.00.

Każdy kandydat jest zobowiązany złożyć Kartę Bierzmowania w wersji papierowej u katechety i w wersji elektronicznej na adres parafia@branszczyk.com do 31 maja 2017 r.

Zapraszam, ks. Paweł, proboszcz

———————————————————————————–