Archiwa

Linki

Program obchodów 1050 lecia Chrztu Polski w parafii Brańszczyk

Piątek, 15 kwietnia 2016 r.

 

 • g. 14.30 ( w Domu Pomocy Społecznej) – Msza św. i o g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • g. 15.00 ( na Skwerze Jana Pawła II, przed pomnikiem) – Koronka do Bożego Miłosierdzia
 • g. 15.20 ( w kościele ) – Msza św. i adoracja Najświętszego Sakramentu ze Wspólnotą dla Intronizacji NSPJ do g. 17.00.
 • g. 15.00  Prosimy członków  Kół Żywego Różańca i osoby chętne, aby w piątek na g. 15.00 podeszły do najbliższego krzyża czy figury na terenie naszej parafii i odmówiły Koronkę do Bożego Miłosierdzia w intencji Ojczyzny i Kościoła.
 • g. 15.00 – osoby podejmujące w ten dzień i o tej godzinie obowiązek pracy – niech na chwilę, chociaż w duchu – odmówią dziesiątek Koronki do Bożego Miłosierdzia.
 • Prosimy osoby chore i pozostające w domach – aby łączyły się z całym narodem w geście uwielbienia Boga za dar Chrztu Św. Polski.

   

  Ojcze Przedwieczny miej miłosierdzie dla nas, dla naszej Ojczyzny i świata całego !

——————————————————————————————————————————————————-

 

REGULAMIN IV BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2016 r.

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest Parafia św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa

 

II. CELE

1. Upamiętnienie 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

4. Promocja Gminy Brańszczyk.

 

IV. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2016 r.

2. Bieg rozegrany zostanie w Brańszczyku.

V . TRASA I GODZINY STARTU

1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicami Chopina, Zielone Wzgórze, Na Stoku, powrót ulicą Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączeniu 2 ).

2. Dystans 5 km obowiązuje biegaczy (kobiety i mężczyźni). Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączniku 2 )

3. Dla najmłodszych (225 metry) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele.

4. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów. Wielka grupa biegaczy, promujących zdrowy tryb życia i rodzinę, biegną dzieci, rodzice i dziadkowie.

5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.

6. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.

 

VI. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę.

2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

3. Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.

4. Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń przyjmowane są za pośrednictwem formularza Formularz zgłoszeniowy – IV Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2016

2. Liczba uczestników nieograniczona.

3. Uczestnictwo bezpłatne

 

VIII. UCZESTNICTWO

1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę)

2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2000 rocznika włącznie. Dzieci z rocznika 2002 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych/opiekunów, lub samodzielnie za zgodą rodziców w biegu na dystansie 224 m.

3. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.

4. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.

5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna ( druk do pobrania załącznik 1 )

6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.

7. Uczestnicy biegu poruszający się po drogach publicznych zagwarantowane mają bezpieczeństwo, trasa biegu zabezpieczona przez Policję, OSP Brańszczyk oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Wyszków”.

IX. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15.30 -16.45, a w dniu zawodów w budynku szkoły specjalnej od godziny 12.00

X. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:

• biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,

2. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem

na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowe: 1-3 klasa podstawowa, 4-6 klasa podstawowa, 1-3 gimnazjum.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora tel. 297421493 503064579

• w sprawach zapisów: 501 578 036

2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę przed medyczną na czas trwania biegu.

3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: parafia@branszczyk.com

6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.

7. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.

 

 link do zgłoszeń:

http://goo.gl/forms/28WLrXqYGA

 

 —————————————————————————————————

 

 

Zaproszenie

 

Starosta Powiatu Wyszkowskiego – Bogdan Pągowski

Wójt Gminy Brańszczyk – Mieczysław Pękul

Proboszcz Parafii Brańszczyk – Ks. Paweł Stachecki

zapraszają

 

na Powiatowe Uroczystości

w 11 rocznicę odejścia do Domu Ojca Papieża Jana Pawła II

w Brańszczyku, 2 kwietnia 2016 r. g. 20.00

 

Program

 

 • ·         g. 19.30 – zawiązanie wspólnoty: prezentacja z Uroczystości pożegnania Jana Pawła II z kwietnia 2005 r.
   g. 20.00 wprowadzenie – p. Maria Gajewska, dyrektor POKiS w Wyszkowie. 

       Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. dziekana, dr. kanonika Zdzisława Golana, kustosza Sanktuarium i proboszcza parafii  Św. Idziego w Wyszkowie.

      Przed błogosławieństwem publiczna adoracja Relikwii św. Jana Pawła II

 • ·         Powitanie  – wójt gminy Brańszczyk – p. Mieczysław Pękul
 • ·         Program słowno – muzyczny – „W hołdzie Janowi Pawłowi II” w wykonaniu młodzieży PSP im. Henryka Sienkiewicza w Brańszczyku. Partie solowe wykona p. Karolina Kaczmarska,  z Chóru Akademickiego UKSW w Warszawie. 
 • ·         Podziękowanie –  starosta powiatu wyszkowskiego – p. Bogdan Pągowski
 • ·         g. 21.30 – przejście pod pomnik Papieża, zapalenie zniczy, złożenie kwiatów;

                           Prosimy o udział w tej Uroczystości poczty sztandarowe szkół i organizacji, dorosłych, młodzież i dzieci. Mamy wyjątkową okazję aby zobaczyć jak fascynacja Jezusem zaowocowała w niezwykle trudnym ale jakże pięknym życiu Jana Pawła II. Gorąco zapraszamy, szczególnie ludzi młodych, przyjdźcie podziękujemy wspólnie Panu Bogu za naszego, polskiego Papieża.

                                                                                                     W imieniu organizatorów:

                                                                                   Maria Gajewska, dyrektor POKiS w Wyszkowie

———————————————————————————————————————–

 

Życzenia na Wielkanoc 2016 r.

           Z dzienniczka św. Siostry Faustyny:

  Dla ciebie są otwarte wszystkie skarby Serca Mojego. Bierz z tego Serca wszystko co ci potrzeba dla siebie i świata całego. Dla twojej miłości odwracam sprawiedliwe kary, na które ludzkość zasługuje”. 

Radość z obdarowania świata Miłością i Miłosierdziem Jezusa, niech uzdolni nas w naśladowaniu Jego cnót i wypełnieniu woli Bożej względem naszych bliźnich.                     Za wstawiennictwem apostołki Bożego Miłosierdzia prosimy o wszystkie skarby Boskiego Serca  dla Was,  aby Jezus mógł  królować.

           Życzenia te niech będą naszym podziękowaniem i prośbą o modlitwę. Ks. Paweł, proboszcz, ks. Robert, wikariusz

===============================================================

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 20 marca 2016 r.

 

1. Bardzo dziękujemy za pomoc w zorganizowaniu Rekolekcji wielkopostnych, Kołom Żywego Różańca za przewodniczenie modlitwie różańcowej, dzieciom i młodzieży za   Liturgię Słowa, dziękujemy za dary żywnościowe na stół na plebanii, za ofiary na tacę dla Ojca rekolekcjonisty i na rekolekcje.

2. Siostry Rodziny Maryi zapraszają dzieci i młodzież z asysty procesyjnej na spotkanie do Domu Sióstr, dzisiaj po Mszy św. o g. 10.00.

3. W czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Święte Dni Męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.  Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Nie ma Mszy św. rano. Centralne Nabożeństwo o g. 17.00. Zapraszamy szczególnie  dzieci klas III ze swoimi rodzicami. O g. 16.30 krawiec przywiezie alby do I Komunii św. Prosimy rodziców o odebranie alby, sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze uszyte, w czwartek do g. 17.00.

 4.    Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa. Obowiązuje post ścisły. Dzieci szkolne pod opieką katechetów adorują Pana Jezusa od g. 9.00 do 15.00; Młodzież gimnazjalna od g. 15.00 do g. 17.00.   Prosimy o adorację indywidualną asystę procesyjną w strojach i ministrantów w komżach.  O  g. 15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego ( I Dzień  Nowenny). Nabożeństwo Męki Pańskiej o g. 17.00. Ofiary złożone przy adoracji krzyża przeznaczone  są na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. O g. 19.00 odśpiewamy Gorzkie Żale. Adoracji w Wielki Piątek od g. 20.00 do 22.00 mają przewodniczyć Koła Żywego Różańca. Zapraszamy Ochotnicze Straże Pożarne o trzymanie warty w piątek od g. 18.00 do 22.00 i w sobotę od g. 9.00 do g. 17.00

5. Wielka Sobota – od g. 9.00 poświęcenie pokarmów co pół godziny i adoracja Pana Jezusa przy Grobie. Przy ołtarzu będzie można zabrać wodę święconą w buteleczkach. O godz. 11.00 poświęcenie pokarmów w szkole podstawowej w Knurowcu, o g. 11.30 w Nowych Budach, o g. 12.00 w świetlicy w Starych Budach. Jak co roku pragniemy zorganizować zbiórkę świeżej żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Idąc ze święconką przygotujmy od rodziny  prezent w postaci paczki żywnościowej. Po południu te dary dotrą do zainteresowanych aby wszyscy w rodzinie parafialnej w niedzielę rano mogli zjeść świąteczny posiłek.  Nabożeństwo Światła i Wody o g. 17.00.  Zabieramy do kościoła gromnice. Jest to już Msza św. Zmartwychwstania Jezusa, dlatego nie będzie już czuwania po MSZY Św. w sobotę. Ponieważ jest to Rok Jubileuszowy Chrztu Polski – podczas tego nabożeństwa wszyscy odnowimy Przyrzeczenia Chrztu Św. Prosimy aby każdy idąc do kościoła zabrał białą chusteczkę, młodzież i dzieci mają takie chusty od Chrztu; kandydaci do Bierzmowania w strojach uroczystych złożą publicznie wyznanie wiary. Dzieci szkolne założą alby – ta biel ma nam przypomnieć dar łaski uświęcającej otrzymanej w Sakramencie Chrztu Św.

6.   Wielkanoc – rezurekcja o g. 6.00. Prosimy asystę, biel,  strażaków, chór, orkiestrę, ministrantów; Po rezurekcji wrócimy do naszych domów na uroczysty, świąteczny posiłek. Pamiętajmy o modlitwie przed tym uroczystym posiłkiem, dzieleniu się jajkiem, nie rezygnujmy z przepięknych polskich zwyczajów. Msze św. w I Dzień Świąt o g. 10.00; 12.00; 16.00;

W Poniedziałek – Msze św. jak w każdą niedzielę: g. 8.30; 10.00; 12.00; 16.00. Taca na KUL i Uczelnie katolickie w Polsce. W Święta Nowenna do Miłosierdzia Bożego po sumie.

Ukazał się II tom Kroniki Parafii Brańszczyk do nabycia przy bocznym ołtarzu po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej, gdyby ktoś jeszcze potrzebował I tom – istnieje taka możliwość.

——————

 

 

Program Rekolekcji Wielkopostnych w parafii Brańszczyk

 

Brańszczyk, 11 – 12 -13 marca 2016 r.

 

Piątek, 11.03.

g.  9.00 –  różaniec – I część radosna:  prowadzą KŻR z Trzcianki i Knurowca

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II cz. światła :  prowadzą  KŻR z Bud Nowych i Starych 

g.12.00 Msza św. z Namaszczeniem Chorych

g.14.30 Różaniec – III cz. bolesna: prowadzą dzieci szkół podstawowych

g.15.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży  z nauką rekolekcyjną

g.16.30 różaniec  - IV część chwalebna: prowadzą KŻR z N. Brańszczyka i Ojcowizny

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

g.18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych

 

Sobota, 12.03.

g.  9.00 różaniec-I część radosna:  - prowadzą KŻR  z Turzyna i Przyjm

g.  9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II część światła –  prowadzą dzieci

g.12.00 Msza św. z nauką dla dzieci

g.14.30 różaniec – III część bolesna – prowadzi młodzież gimnazjalna

g.15.00 Msza św. dla młodzieży i kandydatów do Bierzmowania

g.16.30 różaniec IV część chwalebna – prowadzą KŻR z Brańszczyka

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela, 13.03.

g.   8.00 Godzinki

g.   8.30 Msza św. z nauką ogólną

g. 10.00 Msza św.  z udziałem dzieci

g. 12.00 Suma i Gorzkie Żale  z nauką pasyjną

g. 16.00 Msza św. z nauką dla  młodzieży

———————————————————————–

spowiedź w kościele – piątek – sobota w g. 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

spowiedź chorych w domach – czwartek, 10.03. od g. 10.00

 —————————————————————————————————————–

 

Rekolekcje dla mieszkańców DPS – w piątek, sobotę i niedzielę – 11- 12 – 13 marca o g. 14.00

 

 

Piątek, 11.03. g. 14.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, po Mszy św. Droga Krzyżowa.   

 

Sobota, 12.03. g. 14.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną – spowiedź wielkanocna (6 księży)

 

Niedziela, 13.03. g. 14.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, odpust zupełny, Gorzkie Żale

 

 

 

Intencje Mszy św. w dniach 07- 13.03.2016 r.  DPS

 

   Poniedziałek, 07.03.

g.  9.00  (DPS) + Danuty Rogalskiej, int. uczestników pogrzebu

 

   Wtorek, 08.03.

g.  11.00 (DPS) O zdrowie i pomyślność dla kobiet – pracownic i mieszkanek DPS – int. mężczyzn

    

   Środa, 09.03.

g.   9.00 (DPS) + Danuty Rogalskiej, int. Stanisława Błońskiego z r-ną                                                        

        

                               Czwartek, 10.03.

g.   9.00 ( DPS) + Danuty Rogalskiej, int. siostry Aliny z r-ną   

                                                                                                                     

                               Piątek, 11.03. I Dzień Rekolekcji Wielkopostnych

g. 14.00 ( DPS ) + Henryka Pieńkos, 5 rocznica

                       

                     Sobota, 12.03. II Dzień Rekolekcji Wielkopostnych

g. 14.00 (DPS) + Edwarda Delugi, 21 rocznica

 

                         V  niedziela Wielkiego Postu, 13 marca 2016 r.  Zakończenie Rekolekcji, Odpust Zupełny

g. 14.00 (DPS) + Danuty Rogalskiej, int. r-ny Szydlików

 

———————————————————————————————

 

Na najbliższy tydzień 15 – 21.02.2016 r.

 1. W piątek o godzinie 15.00 Msza św. a po niej, adoracja Najświętszego Sakramentu: g. 15.30 Koronka do Bożego Miłosierdzia; g. 16.00 Różaniec, a o g. 16.30 Droga Krzyżowa; g. 17.00 Msza św.
 2. W sobotę Msza św. o g. 9.00. Po południu o g. 15.00 z adoracją Najświętszego Sakramentu ze Wspólnotą Intronizacji NSPJ i o g. 17.00
 3. Przyszła niedziela – II Wielkiego Postu – jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami „Miłosierni aż po krańce świata”. Ofiary na tacę przeznaczymy na pomoc polskim misjonarzom.
 4. Władze miasta i powiatu oraz oddział Wyszkowski Ligi Morskiej i Rzecznej zapraszają na Koncert z okazji Zaślubin  Polski z Morzem w dniu 20 lutego (sobota) o g. 17.00 w auli Wyższej Szkoły Pawła Włodkowica w Wyszkowie, wstęp wolny.

———————————————————–

 

Orędzie Papieża Franciszka na XXIV Światowy Dzień Chorego 2016 r.

 

 

Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)

Drodzy bracia i siostry,

XXIV Światowy Dzień Chorego jest dla mnie okazją, by w szczególny sposób być blisko was drodzy chorzy, a także osób, które się wami opiekują.

Ponieważ ten Dzień będzie uroczyście obchodzony w Ziemi Świętej pragnęrozważyć ewangeliczny opis wesela w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-11), gdzie Jezus dokonał pierwszego cudu na prośbę swojej Matki. Wybrany temat – „Zawierzmy się Jezusowi miłosiernemu jak Maryja: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5) wpisuje się bardzo dobrze w obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Uroczysta Msza św. 11 lutego 2016 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, będzie celebrowana właśnie w Nazarecie, gdzie „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14). W Nazarecie również, zgodnie z przekazem ewangelisty Łukasza, Jezus rozpoczął swoją zbawczą misję odnosząc do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (4, 18-19).

Choroba, zwłaszcza ciężka, zawsze wywołuje kryzys w ludzkiej egzystencji i niesie ze sobą głębokie pytania. W pierwszej chwili może niekiedy wywołać bunt: dlaczego mnie to spotkało? Może prowadzić do rozpaczy, do przekonania, że wszystko stracone, że nic już nie ma sensu…

W tych sytuacjach wiara w Boga jest, z jednej strony, wystawiona na próbę, a jednocześnie ujawnia swą pozytywną moc. Nie dlatego, że dzięki wierze znika choroba czy ból, czy też pytania, jakie one rodzą, lecz dlatego, że daje ona klucz, który pozwala odkryć głęboki sens tego, co przeżywamy, pozwala nam zobaczyć, że choroba może być drogą do większej bliskości z Jezusem, który idzie u naszego boku, dźwigając krzyż. Ten klucz daje nam Maryja, Matka, która dobrze zna tę drogę.

Na weselu w Kanie Galilejskiej Maryja jawi się jako kobieta zatroskana, która widzi ważny problem nowożeńców: skończyło się wino, symbol świątecznej radości. Dostrzega Ona trudność, traktuje ją jako swoją własną, w dyskretny sposób zaczyna natychmiast działać. Nie stoi i patrzy obojętnie, nie traci czasu na osądzanie, lecz zwraca się do Jezusa i przedstawia Mu problem: „Nie mają wina” (J 2, 3). A kiedy Jezus daje Jej do zrozumienia, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina, by się objawił (por. w. 4), Maryja mówi do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (w. 5). Wówczas Jezus dokonuje cudu, przemieniając znaczną ilość wody w wino, które okazuje się najlepsze na całym weselu. Czego uczy nas tajemnica wesela w Kanie Galilejskiej w odniesieniu do Światowego Dnia Chorego?

Uczta weselna w Kanie jest ikoną Kościoła: w centrum jest miłosierny Jezus, który czyni znak; wokół Niego są uczniowie, zalążek nowej wspólnoty; blisko Jezusa i Jego uczniów jest Maryja, Matka opatrznościowa i prosząca. Uczestniczy Ona w radości zwykłych ludzi i przyczynia się do tego, by była jeszcze większa; oręduje u swojego Syna dla dobra nowożeńców i wszystkich gości. A Jezus nie odmawia prośbie swojej Matki. Ileż nadziei dla nas wszystkich w tym wydarzeniu! Mamy Matkę, której oczy są czujne i dobre jak oczy Syna; Jej macierzyńskie serce jest pełne miłosierdzia, jak On; Jej ręce chcą pomagać, jak ręce Jezusa, które łamały chleb dla łaknących, które dotykały chorych i ich uzdrawiały. Napełnia nas to ufnością i otwiera na łaskę i miłosierdzie Chrystusa. Wstawiennictwo Maryi pozwala nam zaznać pociechy, za którą apostoł Paweł błogosławi Boga: „Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Jak bowiem obfitują w nas cierpienia Chrystusa, tak też wielkiej doznajemy przez Chrystusa pociechy (2 Kor 1, 3-5). Maryja jest Matką pocieszenia, która pociesza swoje dzieci.

W Kanie Galilejskiej zarysowują się cechy wyróżniające Jezusa i Jego misję: On jest Tym, który pomaga osobom w potrzebie i w trudnej sytuacji. I rzeczywiście w swojej mesjańskiej posłudze uzdrowi wielu z chorób, dolegliwości, uwolni od złych duchów, obdarzy wzrokiem niewidomych, sprawi, że chromi będą chodzić, przywróci trędowatym zdrowie i godność, wskrzesi umarłych, będzie głosił ubogim dobrą nowinę (por. Łk 7, 21-22). Prośba Maryi podczas przyjęcia weselnego, podszepnięta przez Ducha Świętego Jej macierzyńskiemu sercu, ujawniła nie tylko mesjańską moc Jezusa, ale także Jego miłosierdzie.

W trosce Maryi odzwierciedla się czułość Boga. Ta czułość uobecnia się w życiu licznych osób, które są blisko chorych i potrafią zrozumieć ich potrzeby, nawet najbardziej niedostrzegalne, ponieważ patrzą oczami pełnymi miłości. Ileż razy mama przy łóżku chorego dziecka, czy syn opiekujący się starszym rodzicem, bądź też wnuk będący blisko dziadka lub babci składa swoje prośby w ręce Matki Bożej! Dla drogich nam osób, które cierpią z powodu choroby, prosimy przede wszystkim o zdrowie; sam Jezus objawił obecność królestwa Bożego właśnie przez uzdrowienia: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają” (Mt 11, 4-5). Lecz miłość ożywiana przez wiarę sprawia, że prosimy dla nich o coś więcej niż zdrowie fizyczne: prosimy o pokój, o pogodę ducha w życiu, która rodzi się w sercu i jest darem Boga, owocem Ducha Świętego, którego Ojciec nigdy nie odmawia tym, którzy Go o to z ufnością proszą.

W scenie z Kany Galilejskiej oprócz Jezusa i Jego Matki są też osoby nazwane „sługami”, którzy otrzymują od Niej tę wskazówkę: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Rzeczywiście cud następuje za sprawą Chrystusa, jednakże do dokonania nadzwyczajnego znaku chce On posłużyć się ludzką pomocą. Mógłby sprawić, by wino pojawiło się bezpośrednio w stągwiach, lecz chce włączyć we współpracę ludzi i prosi sługi, by napełnili je wodą. Jak cenne i miłe Bogu jest bycie sługami drugich! Bardziej niż cokolwiek innego upodabnia nas to do Jezusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć” (Mk 10, 45). Te bezimienne postaci z Ewangelii uczą nas bardzo wiele. Nie tylko okazują posłuszeństwo, ale okazują je wielkodusznie: napełniają stągwie po brzegi (por. J 2, 7). Ufają Matce Jezusa i wykonują szybko i dobrze to, o co są proszone, bez narzekania, bez kalkulacji.

W tym Światowym Dniu Chorego możemy prosić Jezusa miłosiernego, przez wstawiennictwo Maryi, Jego i naszej Matki, aby obdarzył nas wszystkich gotowością służby potrzebującym, a konkretnie naszym braciom i siostrom chorym. Niekiedy posługa ta może być męcząca, ciężka, ale jesteśmy pewni, że Chrystus Pan nie omieszka przeobrazić naszego ludzkiego wysiłku w coś boskiego. My również możemy być rękami, ramionami, sercami, które pomagają Bogu w dokonywaniu cudów, często ukrytych. My również, zdrowi lub chorzy, możemy ofiarować nasze trudy i cierpienia, jak tę zwykłą wodę, która wypełniła stągwie na weselu w Kanie Galilejskiej i została przemieniona w najlepsze wino. Pomagając dyskretnie osobom cierpiącym, podobnie jak w chorobie, bierzemy na swoje barki codzienny krzyż i idziemy za Mistrzem (por. Łk 9, 23) i choć spotkanie z cierpieniem będzie zawsze tajemnicą, Jezus pomaga nam odsłonić jego sens.

Jeśli będziemy umieli słuchać głosu Tej, która mówi również do nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, Jezus zawsze będzie przemieniał wodę naszego życia w wyborne wino. Tym samym ten Światowy Dzień Chorego, obchodzony uroczyście w Ziemi Świętej pomoże urzeczywistnić życzenie, które wyraziłem w Bulli ogłaszającej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia: „Niech ten Rok Jubileuszowy, przeżyty w miłosierdziu, ułatwi spotkanie z [judaizmem i z islamem] oraz z innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi; niech sprawi, że staniemy się bardziej otwarci na dialog, aby poznać się lepiej i wzajemnie zrozumieć; niech wyeliminuje wszelkie formy zamknięcia i pogardy i odrzuci wszelką przemoc i dyskryminację” (por. Misericordiae Vultus, 23). Każdy szpital czy klinika mogą być widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a także profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów.

Przykładami tego są dla nas dwie siostry zakonne kanonizowane w maju tego roku: św. Maria Alfonsyna Danil Ghattas i św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego Baouardy, dwie córki Ziemi Świętej. Pierwsza była świadkiem łagodności i jedności; dawała wyraźne świadectwo tego, jak ważne jest, byśmy stawali się odpowiedzialni za siebie nawzajem, byśmy żyli wzajemnie sobie służąc. Druga, kobieta prosta i niewykształcona, była posłuszna Duchowi Świętemu i stała się narzędziem spotkania ze światem muzułmańskim.

Wszystkim, którzy służą chorym i cierpiącym, życzę, by ożywiał ich duch Maryi, Matki Miłosierdzia. „Słodycz Jej spojrzenia niech nam towarzyszy w tym Roku Świętym, abyśmy wszyscy potrafili odkryć radość z czułości Boga” (por. tamże, 24) i aby odzwierciedlała się ona w naszych sercach i w naszych gestach. Powierzajmy wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny lęki i utrapienia razem z radościami i pociechą. Do Niej zwracajmy się w modlitwie, aby kierowała na nas swoje miłosierne oczy, zwłaszcza w chwilach bólu i byśmy za Jej sprawą byli godni kontemplować dziś i na wieki Oblicze miłosierdzia, jej Syna Jezusa.

Do tej modlitwy za was wszystkich dołączam moje Apostolskie Błogosławieństwo.

Watykan, 15 września 2015 r.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

Franciscus 

——————————————————————————————————————————————————-

 

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO NA BOŻE NARODZENIE

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

 

Dzisiejszej nocy, w pełni czasów (Ga 4, 4), zesłał Bóg swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny i pełny swoją miłość. Jezus Chrystus, zapowiadany przez proroków, jest obliczem miłosierdzia Ojca. On swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą odsłania nam miłosierdzie Boga, które jest większe od każdego grzechu i którego nikt nie może ograniczyć (por. bulla Papieża Franciszka Misericordiae vultus).Tylko w Bożym miłosierdziu sparaliżowany duchowo i moralnie świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście.

 Niech Dziecię Jezus otwiera Wasze serca na nadzieję bycia kochanym przez  Boga, pomimo grzechów i słabości. Niech kontemplowanie tajemnicy miłosierdzia w Roku Jubileuszowym będzie źródłem radości, ukojenia i pokoju.

 

Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa, wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia i świętego Józefa dla każdej rodziny i każdego z Was.

 

 

 

 

 

Wasz Biskup

                                                                                      + Janusz Stepnowski

 

 

Łomża, Boże Narodzenie 2015 r.

——————————————————————————————————–

 

Pomnik Grupy Operacyjnej “Wyszków”

 

 

”"

 

W Wyszkowie, koło kościoła Św. Idziego,  5 grudnia 2015 r., w urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego, został odsłonięty i poświęcony pomnik GO “Wyszków”, ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Wyszkowskiej i Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański w Wyszkowie.

———————————————————————————————————————————