Archiwa

Linki

Sprawozdanie gospodarcze z prac na rzecz parafii św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku, wykonane w latach 1989 – 2020, kiedy proboszczem był ks. Paweł Stachecki

Rok 1990

Droga na cmentarz  – wykonana w czynie społecznym mieszkańcy parafii nawieźli żwiru ze żwirowni w Trzciance i żużlu z Huty z Wyszkowa. Bardzo duży wkład włożył I sekretarz Gminnej PZPR – Zygmunt Perzyna, który pokrył koszty zakupu materiału i paliwa do ciągników. W czynie społecznym wzięło udział 160 rolników ze swoimi ciągnikami.

Za cmentarzem wybudowano dwukomorowy boks na śmieci.

Stan plebanii domagał się szybkiego remontu; wykonano izolację pionową fundamentów, wymianę tynków na zewnątrz.

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

Rok 1991

Doprowadzono wodę na cmentarz grzebalny z wodociągu wiejskiego,  wg projektu inż. Lesława Ciesielskiego.

Podjęto współpracę z Funduszem zaopatrzenia wsi w wodę przy Konferencji Episkopatu Polski – powstał wodociąg w Turzynie z własnym ujęciem wody i 200 przyłączeniami, sfinansowany przez Fundację. Całość przedsięwzięcia poprowadził z ramienia parafii p. Jerzy Żukowski.  

Rok 1992

Przebudowano dach na Domu Parafialnym, wg projektu inż. Lesława Ciesielskiego. Dokument w archiwum parafii. Zdjęto stropodach, który popękał a budynek podniesiono i położono blachę.

Na cmentarzu grzebalnym wywieziono śmieci z wielu lat usypane za i przed parkanem wokół cmentarza. Ogromny trud druhów OSP z Brańszczyka, Trzcianki, Turzyna, Przyjm i Nowych Bud.

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

Rok 1993

Malowanie kościoła wewnątrz z uzupełnieniem  brakujących tynków, renowacja Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Rok 1994

Rozbudowa Domu Parafialnego i adaptacja na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku

Renowacja bocznego ołtarza Matki Boskiej Różańcowej i Stacji Drogi Krzyżowej.

Rok 1995

Wizyta Prezydenta RP Lecha Wałęsy w Trzciance na otwarciu Szkoły Podstawowej

Renowacja obrazu Chrzest Jezusa i pozostałych obrazów w kościele ( św. Stanisława Kostki, św. Walentego, św. Bonifacego i św. Teresy.

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

Rok 1996

Generalny remont plebanii z wyburzeniem pieców kaflowych i przewodów kominowych, nowy rozkład pomieszczeń: wymiana stropów drewnianych na ceglane typu Kleina, nowe instalacje ( elektryczna, wodna, gazowa, ściekowa); 2 pokoje na górze z łazienką. Projekt i nadzór  inż. Lesława Ciesielskiego. Dokument w archiwum parafii.

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

Rok 1997

Przebudowa parkanu wokół kościoła. Prace wykonali górale, z kamienia polnego i postawiono elementy metalowe zachowane ze starego ogrodzenia.

Generalny remont plebanii (ciąg dalszy z dobudowaniem części kuchennej i zaplecza)

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

1998

Nagłośnienie kościoła, nowe przewody, mikrofony, głośniki.

Generalny remont organów.

Do Brańszczyka sprowadzili się Księża Orioniści budując Dom Seniora i Dom Rekolekcyjny. Zajęli miejsce dawnego Probostwa.

Nawiedzenie Figury MB Fatimskiej

Działalność Punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym „PROM” i Poradni Rodzinnej

Początek Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego

Ogromny rozkwit asysty procesyjnej ( do 150 osób) – zasługa Sióstr Rodziny Maryi, szczególnie s. Marianny Paziewskiej

10 – 13. Grudnia odbyły się Ogólnopolskie Rekolekcje Intronizacyjne dla polskiej wsi transmitowane przez Radio Maryja z Torunia. Rekolekcje poprowadził o. Jan Mikrut; Mszom św. przewodniczyło 4 księży Biskupów. Obecny był założyciel Radia – o. Tadeusz Rydzyk.

Rok 1999

Witraże- przygotowanie okien /wycięcie starych ram wewnętrznych, zmiana otwarcia/

10 witraży:

 • św. Pawła – dar x. Proboszcza
 • św. Piotra –
 • Chrystusa Króla , po boku św. Wojciech i św. Stanisław Bp – dar parafii
 • Jana Chrzciciela i Chrzest Chrystusa – dar p. Kraszewskich z Brańszczyka
 • Papieża Jana Pawła II – dar p. Czarneckich z Bud N.
 • Św. Floriana – dar strażaków z Brańszczyka, Bud, Przyjm, Trzcianki i Turzyna
 • Św. Huberta – dar myśliwych z Koła Łowieckiego Dzik nr 2 z siedzibą w Brańszczyku
 • Matki Bożej Królowej Polski , dar p. Pągowskich z Trzcianki
 • Wniebowzięcie NMP – dar p. Marszałów z Trzcianki
 • Okolicznościowy na 600 lecie parafii Brańszczyk-

Odprowadzenie wody deszczowej sprzed kościoła

Konserwacja blachy na dzwonnicy

Przygotowanie mieszkania dla p. organisty, założenie CO, malowanie, malowanie w Winnicy gdzie teraz mieści się Punkt Konsultacyjny „PROM”, "Caritas" i Poradnia Rodzinna

Instalacja ogrzewania gazowego dla Szkoły Specjalnej i Domu Parafialnego (piec gazowy, grzejniki)

Pobudowany został budynek gospodarczy z garażami wg. Projektu inż. Lesława Ciesielskiego

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

Rok 2000 Rok Jubileuszowy

Mieszkańcy Brańszczyka ufundowali   baldachim

                 Brańszczyka Nowego – ornat czerwony

                 Bud Nowych – kapę fioletową

                 Bud Starych – 6 stuł do konfesjonałów

                 Knurowca – komże i pelerynki dla ministrantów

     Niemir – ornat fioletowy (został w nim pochowany ks. Kapelan kan. Czesław             Jędrzejczyk) i ornat czerwony

                 Ojcowizny – komplet komeż do asysty procesyjnej dla mężczyzn

                 Przyjm – sztandary  pogrzebowe

                Trzcianki –  ornat fioletowy, odnowiony feretron do procesji, nowy chodnik do ślubów.

                Turzyna – chorągiew Najświętszego Serca Jezusa Chrystusa

Odnowienie ołtarza głównego  w pracowni konserwatorskiej p. dr  Pawła Jakubowskiego, profesora ASP w Warszawie. W pracowni są też do odnowienia feretrony.

Prezbiterium:

ołtarz twarzą do   ludzi (marmurowy Tasos – grecki biały marmur), ambonka Słowa Bożego, taki sam kamień, nowa podłoga z granitu i obłożenie schodów (Zimbabwe). W ołtarzu relikwie Św. Wawrzyńca diakona.                                                                                                                     Drzwi antywłamaniowe z blachą w środku i specjalnymi zabezpieczeniami.

Dzwony, zegar i Carillony (urządzenie do prezentowania melodii w określonych godzinach np. Kiedy ranne, Anioł Pański i  Ave Maria

Podwórkowe Koła Różańcowe – założone przez Madzię Buczek – dziecięce i młodzieżowe – tworzą wspólnotę różańcową w szkołach, klasach, miejscowościach. W parafii należy 700 osób dzieci i młodzieży. Opiekują się nimi Siostry Rodziny Maryi.

2001
 

Jesienią ub. roku okazało się, że podłoga w prezbiterium podgniła spodem i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Poprosiłem p. inż. Leszka Ciesielskiego, który od początku mego pobytu w Brańszczyku prowadzi wszystkie prace remontowo-budowlane, robi projekty, nadzoruje wykonawstwo, radzi, upomina – a wszystko to czyni bezinteresownie, jak sam powtarza dla swojej parafii, o projekt zmiany wyglądu prezbiterium. Wiemy, że dziadek p. inżyniera budował nastawę ołtarzową w 1924 r. Projekt  oparty na wystroju wnętrza prezbiterium katedry w Warszawie został zrealizowany w naszej parafii.

W tym czasie zainstalowany został mechanizm odsłaniania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z fanfarami. Przygotowując k-ł do malowania wymieniona została instalacja nagłośnieniowa, wymieniona została instalacja elektryczna, a k-ł został przygotowany do nowego sposobu ogrzewania. W kościele została zainstalowana nowa tablica rozdzielcza wg nowych wymagań. Instalacje wykonał p. Wiesław Wiśniewski i pomagał mu p. Michał Najmoła, który też odnowił dwa żyrandole, wieczną lampkę i kinkiety. Pod sufitem zainstalowano lampy kwarcowe do ogrzewania kościoła.

Cały czas nad przebiegiem prac czuwał p. konserwator Paweł Jakubowski. Po wymyciu ścian, wielokrotnym uzupełnianiu szpachlą położone zostały farby Bekersa a pan Jakubowski przystąpił do malowania ornamentów i obrazów ściennych. W lipcu zostały dorobione gzymsy na filarach w prezbiterium i rozety na suficie kościoła. Rozety zostały wypełnione liściem akantu.

W trakcie prac okazało się, że futryna dębowa do kraty w głównym wejściu jest stara i prawdopodobnie pochodzi z drewnianego kościoła. Po odnowieniu zachowano jej pierwotny wygląd.

Wszyscy pracujący w kościele spoza parafii – żywili się i mieszkali na plebanii.

Rok 2002 – 600-lecie parafii

Założenie izolacji pionowej na fundamenty wokół kościoła:

Malowanie kościoła zewnątrz  farbami Kaima

Konsekracja ołtarz twarzą do   ludzi 12 maja 2002 r.

Tablica pamiątkowa Księży Proboszczów przy wejściu do kościoła

Nowe ławki dla ministrantów, stoliki pod feretrony, klęczniki do ślubu, nowy chodnik dla nowożeńców

Alejki z kostki brukowej na cmentarzu grzebalnym

Parking przed cmentarzem

Nowe bramy na cmentarzu: murowane  i metalowe wg projektu inż. Lesława Ciesielskiego

Nowe bramy na podwórko parafialne.

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

Rok 2003

Restauracja epitafium Ks. Ostrzykowskiego i Ks. Wacławskiego z obrazami olejnymi – prof. Paweł Jakubowski

Wykonano inwentaryzację budynku kościoła. Został dokładnie wymierzony, rozrysowany z naniesieniem zmian od 1833 r.                                                                                             Zawaleniu groziła ściana między wieżami, pod wpływem czasu uległy zepsuciu belki podtrzymujące dach. Zostały naprawione ściany, wzmocnione cegłą i tynkiem. Nad chórem wymieniona została podłoga i wymienione zmurszałe elementy drewniane. Na stropie został położony pomost – aby można było wykonać kolejne prace remontowe. W Wykonano konserwację drewna środkami grzybobójczymi i owadobójczymi.

Na cmentarzu grzebalnym dokończona została praca przy układaniu chodnika, został założony parking przed cmentarzem, wyrównana skarpa, uzupełnione braki w parkanie po założeniu nowych bram wejściowych

W kancelarii parafialnej i holu położone zostały nowe podłogi, do kancelarii został zakupiony nowy regał biurowy, uzupełnione zostały meble na wikariacie.

2004

Dokończone zostały prace konserwacyjne i złotnicze feretronów.

Zakrystia i przedsionek zostały zaopatrzone w nowe meble. Dało to dużo wolnego miejsca na paramenty liturgiczne i powiększyła się przestrzeń w zakrystii

Witraże w kościele – 1. Bł. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego; 2. w kaplicy adoracji: Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalane Serce Maryi. Czwarty witraż jako mozaika jest w przedsionku kościoła po stronie zakrystii. W tej chwili jest w kościele 14 witraży.

Uporządkowany został teren parkingu między kościołem, domem parafialnym i domem sióstr, teren został utwardzony, wyrównany, przygotowany do parkowania samochodów,

Na cmentarzu grzebalnym podjęliśmy leczenie drzew, według projektu dendrologicznego p. Ewy Kaczor, która prowadzi nadzór nad całością prac.  Z racji na ogromne koszty tej inwestycji złożyłem wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na w/w cel.   

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

2005

Siłownia „Samson” dla młodzieży w Winnicy

Odnowienie chrzcielnicy

Stoliki pod feretrony i do prezbiterium ( 9 sztuk)

Ławki przed kościołem

Remont Domu Parafialnego (wymiana w części parafialnej i w organistówce okien, drzwi, podłóg, łazienka, malowanie ścian, podstawowe meble)

Obrzeża do chodnika na cmentarzu grzebalnym

Ławki do kaplicy NSPJ.

2006

Na cmentarzu grzebalnym został położony chodnik od strony Trzcianki i 3 łączniki do alei głównej.  Została powiększona siłownia dla młodzieży w Winnicy o nowe pomieszczenie w piwnicy Domu Parafialnego                                                                                                                                                    Remont domu parafialnego (wymiana okien i  drzwi w całym budynku)

Na plebanii został zamontowany nowy piec na drewno do centralnego ogrzewania –

Zorganizowanie budowy Skweru i Pomnika Papieża Jana Pawła II

Pojawił się nowy wydatek dla parafii – wywożenie śmieci z terenu gminy. Ponieważ zniknęły pojemniki i kosze na śmieci w miejscach publicznych – zaczęto śmieci wyrzucać w ogromnych ilościach wokół cmentarza.

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

2007

Planowane położenie nowej posadzki granitowej w kościele zostało zatrzymane przez Konserwatora Zabytków. Projekt pracowni warszawskiej ( cena 180.000zł) został odrzucony, projekt pracowni ostrołęckiej jest nie do przyjęcia, (cena wzrosła do 260.000 zł) – ponieważ kościół został wpisany do rejestru zabytków, w chwili obecnej czekamy na korektę decyzji Konserwatora Zabytków.

Wyremontowana została podmurówka kościoła  i ta część została pomalowana

Konserwacja i wymiana zamków w kościele

Rozbudowa komputera „Carillonów” w kościele

Budowa Skweru i Pomnika Papieża Jana Pawła II ( projekty, plany, materiały budowlane, robocizna)

2008

Dokończenie budowy Skweru Papieża Jana Pawła II (położenie chodnika wokół pomnika – kostka granitowa i płyty), teren został podwyższony, oświetlony, posadzone zostały krzewy –według projektu zieleni, posiana została trawa, ustawione maszty pod flagi

Uzupełnione zostało prezbiterium miejscem przewodniczenia celebransa i asysty

Rozpoczęto przebudowę Figury Serca Pana Jezusa naprzeciw Domu Parafialnego

Na cmentarzu grzebalnym położenie chodnika od strony lewej

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

Przebudowa budynków gospodarczych na potrzeby hipoterapii

2009

Przebudowa skweru i  Figury Serca Pana Jezusa naprzeciw Domu Parafialnego

Na cmentarzu grzebalnym chodnik od strony lewej z umocnieniem skarpy

Przebudowa budynków gospodarczych ze zmianą dachów

Parking przy kościele

Gablota przed kościołem

Zestaw do wyświetlania pieśni w kościele

Na plebanii został przebudowany komin paleniskowy z uzbrojeniem

Naprawa ogrodzenia posesji

2010

Remont Domu Parafialnego w/g projektu: „Modernizacja systemu grzewczego oraz  Termomodernizacja budynku adoptowanego na szkołę specjalną dla chłopców”

Wymiana Carillonów, konserwacja gaśnic, naprawy bieżące w kościele i na posesji

Zabezpieczenia na cmentarzu grzebalnym (monitoring), remont ogrodzenia przy kościele, uzupełnienia kostki brukowej

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

2011

Remont plebanii w/g projektu: „Modernizacja systemu grzewczego oraz  Termomodernizacja plebanii”  – ( wymiana drzwi, okien, malowanie wewnątrz, elewacja, malowanie dachu)

Doposażenie kościoła ( dywany, chodniki, figury do szopki betlejemskiej, konserwacja gaśnic, naprawy bieżące w kościele i na posesji

Uzupełnienia kostki brukowej na parkingu

Wymiana bramy i naprawy ogrodzenia, monitoring

Sala magazynowa „Caritas” ( wg wymagań: wentylacja, woda, schody i dojście), schody przed Domem Parafialnym

Spłata pożyczki do Funduszu Ochrony Środowiska

 

2012

Remont plebanii w/g projektu: „Modernizacja systemu grzewczego oraz  Termomodernizacja plebanii” ( wymiana okien na piętrze plebanii, założenie kotłowni ze zbiornikiem ciepłej wody, założenie drugiego źródła pozyskiwania energii cieplnej)

Doposażenie kościoła ( ocieplenie ławek, konserwacja gaśnic, założenie rynien w miejsce ukradzionych

Naprawy bieżące w kościele i na posesji, naprawa parkanu na cmentarzu grzebalnym

Spłata pożyczki do Funduszu Ochrony Środowiska

 

2013

Położenie posadzki we wszystkich pomieszczeniach kościoła: plany, projekty, pozwolenia, materiał i wykonanie (położenie)

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

Odnowienie kaplicy na cmentarzu wg projektu zatwierdzonego przez Konserwatora Zabytków

Doposażenie kościoła ( odnowienie ławek, konserwacja gaśnic, nowe dywany do prezbiterium, chodnik na śluby, chodniki do prezbiterium

Naprawa parkanu i monitoring na cmentarzu grzebalnym

Spłata pożyczki do Funduszu Ochrony Środowiska

Dokonano kapitalnego remontu tej części Domu Parafialnego, w którym mieszkał ks. Brzeziński i zostało tam urządzone nowoczesne przedszkole dla dzieci autystycznych

2014

Położenie posadzki we wszystkich pomieszczeniach kościoła (szlifowanie)

Kapitalny remont organów

Chorągiew Jana Pawła

Schody wokół plebanii i balustrada wg projektu „Termomodernizacja plebanii”

Usunięcie drzew na cmentarzu grzebalnym wyznaczonych  przez Konserwatora Zabytków

Doposażenie kościoła (odgrzybianie ścian i  malowanie )

Naprawy bieżące w kościele i na posesji

Naprawa parkanu na cmentarzu grzebalnym

Spłata pożyczki do Funduszu Ochrony Środowiska 

Wymiana pieca co w  tej części Domu Parafialnego, gdzie mieści się przedszkole dla dzieci autystycznych

 

2015

Odprowadzenie wód opadowych z drenażem kościoła parafialnego. Do drenażu użyto magnaplastu i założono 6 studni. Przy odwodnieniu użyto magnaplastu i założono 11 studni + 1 separator i zbiornik na wodę.

Nowe oprzyrządowanie organów

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

Kolejny etap projektu „Termomodernizacja plebanii” 

Usunięcie drzew na cmentarzu grzebalnym wyznaczonych  przez Konserwatora Zabytków ( prace wysokościowe)

Pielęgnacja drzew przy kościele i plebanii ( prace wysokościowe)

Doposażenie kościoła ( nowe  ławki na plac przed kościołem ) 

Udrożnienie wentylacji i wymiana pieca c.o. w   Domu Parafialnym

Spłata pożyczki do Funduszu Ochrony Środowiska

 

2016

Inwestycja pod nazwą „Malowanie kościoła parafialnego” ( w tym: obróbka blacharska wieży; naprawa tynków, prostowanie wieży, malowanie ścian kościoła na zewnątrz, uzupełnienie tynków, odgrzybianie i malowanie wejścia i zakrystii). 

Instalacja ogrzewania kościoła piecami akumulacyjnymi firmy „Automatic” 8 pieców, automatyczna centrala sterowania

 

2017

 

Nagłośnienie kościoła wewnątrz i na zewnątrz

Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością w Domu Parafialnym

Doposażenie kościoła ( szafka do prezbiterium, komplet obrusów, monstrancja, welon )

Naprawy bieżące w kościele i na posesji ( remont organów, zabezpieczenia ciepła w dużych drzwiach, podświetlenie kościoła na zewnątrz i podświetlenie ołtarzy

Na cmentarzu grzebalnym odnowienie grobowca Ks. Bonifacego Ostrzykowskiego, r-ny Ostrzykowskich i Rudzkich

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

2018

Inwestycja pod nazwą „ Pomnik żołnierzy z wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.

Inwestycja pod nazwą „Inwentaryzacja drzewostanu oraz ekspertyza dendrologiczna z pielęgnacją na terenie cmentarza parafialnego w Brańszczyku”  dokument w archiwum  

Inwestycja pod nazwą „Pomnik Ks. Bonifacego Ostrzykowskiego z tablicą”-

Inwestycja pod nazwą „ Pomnik – Tablica ku czci bohaterów wojny polsko – bolszewickiej 1920 r. z terenu parafii Brańszczyk przy kościele

Inwestycja pod nazwą „Adaptacja pomieszczenia w Domu Parafialnym na łazienki’

Wymiana pieca w Domu Parafialnym –

Inwestycja pod nazwą „Projekt koncepcyjny parkingu parafialnego”  (dokumentacja, pozwolenia, przygotowanie terenu)

Odnowienie i złocenie 2 krzyży zabytkowych, puszki, kielicha, pateny)  –

naprawy bieżące w kościele i na posesji ( remont organów, dodatkowe okna na chórze, kotary na wejścia do kościoła, wymiana sztachet w płocie przy plebanii

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

 

2019

Inwestycja pod nazwą „Budowa parkingu parafialnego” z oświetleniem i nasadzeniem

Inwestycja pod nazwą „Adaptacja wejścia do Szkoły Specjalnej w Domu Parafialnym na potrzeby osób z niepełnosprawnością.

Inwestycja pod nazwą „Pomnik Stanisława – Pomian – Srzednickiego”

Naprawy bieżące w kościele i na posesji

Przegląd instalacji ( elektrycznej, gazowej, odgromowej) na budynkach parafialnych

==============================================================

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 5 lipca 2020 r.

 

 

 1. Dzisiaj po sumie adoracja i procesja – prosimy o asystę procesyjną.
 2. Msze św. w zwykłe dni o g. 9.00 i 17.00.
 3. Po ograniczeniach chodzenia do kościoła duża ilość dzieci i młodzieży zaprzestała praktyk niedzielnej Mszy św. Prosimy rodziców o powrót dzieci do kościoła w niedziele.
 4. W zakrystii są do odebrania zdjęcia grupowe dzieci I Komunii św.
 5. W kolejnym nr tygodnika „Idziemy” z wkładką Głosu Katolickiego. Koniecznie trzeba nam przeczytać 2 artykuły: 1. Prof. Józef Orzeł:„Kto rządzi światem” ( bardzo cenny artykuł przed wyborami prezydenckimi); 2. Marcin Zatyka – „Masońskie tajemnice”; oraz wiadomości z diecezji łomżyńskiej. Zachęcamy do pogłębiania tą drogą swojej wiary i wiedzy. Po przeczytaniu przekażmy egzemplarz „Idziemy” ludziom, którzy z różnych przyczyn muszą pozostać w domu.                                                                                                                                                                                                                                                       ———————————————————————–

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 21 czerwca 2020 r.

 1. W środę Odpust ku czci Św. Jana Chrzciciela patrona naszej parafii. Msze św. jak w niedzielę, zachęcamy do Spowiedzi i Komunii św. aby zyskać odpust zupełny.
 2. W piątek ma zakończenie roku szkolnego i katechetycznego odprawimy Mszę św. o g. 7.00 i 9.00;
 3. Otrzymaliśmy kolejny nr tygodnika „Idziemy” z wkładką Głosu Katolickiego, razem 50 stron dobrej katolickiej lektury. Zachęcamy do pogłębiania tą drogą swojej wiary.
 4. Firma OKO-LUX z Warszawy zaprasza 9 lipca w g. 8.00 – 11.00 na badanie wzroku. Szczegóły w gablocie przed kościołem. ————————————————————————————————————————————-
 

Obchody Odpustu ku czci Św. Jana Chrzciciela, patrona parafii

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 14 czerwca 2020 r.

 1. Dzisiaj po sumie nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna, w ramach Oktawy Bożego Ciała, zapraszamy asystę.
 2. W środę gościć będziemy Ks. Bpa Janusza i kolegów kursowych ks. Roberta z racji 20-lecia Kapłaństwa. Dlatego Mszę św. z procesją odprawimy o g. 15.00.
 3. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Na Mszę św. o g. 17.00 zapraszamy dzieci po I Komunii św. z rodzicami; Zrobimy wspólne zdjęcie całej grupy a fotograf przywiezie zdjęcia i filmy.
 4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. PO Mszy św. o g. 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
 5. Pragniemy serdecznie podziękować ofiarodawcom, którzy pospieszyli z pomocą finansową na utrzymanie parafii. Od połowy marca dochody spadły do minimum a wydatki pozostały. Dziękujemy za troskę o wspólne dobro jakim jest parafia.
 

Ogłoszenia duszpasterskie, 7 czerwca 2020 r.

 

 

 1. Dzisiaj po sumie nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna, zapraszamy asystę.
 2. W czwartek Boże Ciało. Msze św. o g. 8.30; 10.00; 11.00; 12.00 z procesją wokół kościoła 3 razy i o g. 16.00. Nie będzie ołtarzy – jak co roku, nie możemy narażać naszych seniorów na epidemię. Pragniemy uczcić Jezusa Eucharystycznego adoracją od g. 13.30 – do 16.00. Wszystkich gorąco zachęcamy na chwilę osobistej adoracji w ciszy i skupieniu.
 3. 12 czerwca, w piątek o g. 17.00 ks. Bp Tadeusz Bronakowski udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży klasy VIII. Dlatego procesję z Oktawy Bożego Ciała odprawimy po Mszy św. o g. 15.00.
 4. Pani Karolina – organistka, pragnie spotkać się z członkami chóru we wtorek o g. 18.00, serdecznie zapraszamy.
 5. Pragniemy serdecznie podziękować ofiarodawcom, którzy pospieszyli z pomocą finansową na utrzymanie parafii. Od połowy marca dochody spadły do minimum a wydatki pozostały. Dziękujemy za troskę o wspólne dobro jakim jest parafia
 6. ——————————————————–
 7.  
 8.  
 

Odwołanie ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i święta nakazane

DEKRET

Mając na względzie „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanoniczego), biorąc po uwagę aktualne zarządzenia państwowe, niniejszym od niedzieli 7 czerwca 2020 r. odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba (por. Katechizm Kościoła Katolickiego  2180, 2181, 2182).

W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych.

 

 

 

+ Janusz Stepnowski

BISKUP ŁOMŻYŃSKI

ks. Artur Szurawski

KANCLERZ KURII

 

Łomża, dnia 29 maja 2020 r.

N. 416/B/2020

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 31 maja 2020 r.

 1. Spowiadamy codziennie od g. 16.30 do 17.00 w kaplicach.
 2. Jutro 2 dzień Zesłania Ducha Św. Św. NMP Matki Kościoła ; Msze św. o 10.00; 12.00; 17.00. Nabożeństwo Czerwcowe w zwykłe dni po Mszy św. o g. 17.00 a w niedziele – po sumie.
 3. Z racji na stan zagrożenia epidemicznego Uroczystość I Komunii św. odprawimy w sobotę 6 czerwca w 3 grupach o g. 10.00; 12.00 i 14.00;Dzisiaj po Mszy św. o g. 11.00 zapraszamy na spotkanie w kościele po 1 z rodziców bez dzieci.
 4. W czwartek pragniemy odwiedzić chorych w domach w ramach spowiedzi wielkanocnej, od. g. 10.00. Prosimy o zgłoszenia do środy w zakrystii lub telefonicznie.
 5. 1 piątek i 1 sobota czerwca w tym tygodniu; Msze św. o g. 9.00; 15.00; 17.00; w przyszłą niedzielę po sumie nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna, zapraszamy asystę.
 6. 12 czerwca, w piątek o g. 17.00 ks. Bp Tadeusz Bronakowski udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży klasy VIII. Animatorów grup przygotowujących do Bierzmowania zapraszam na spotkanie w środę, 3 czerwca na g. 18.00; a młodzież klas VIII w czwartek na g. 17.00.
 7. Pragniemy serdecznie podziękować ofiarodawcom, którzy pospieszyli z pomocą finansową na utrzymanie parafii. Od połowy marca dochody spadły do minimum a wydatki pozostały. Dziękujemy za troskę o wspólne dobro jakim jest parafia.
 8. Otrzymaliśmy kolejny nr tygodnika „Idziemy” z wkładką Głosu Katolickiego, razem 50 stron dobrej katolickiej lektury. Ks. Zieliński pisze o potrzebie odnowy, Krzysztof Ziemiec o kulisach polityki, prezes pracodawców polskich –„firmom na pomoc” ks. prof. Marek Tatar-jak działa Duch Św.,o Miłości nieprzyjaciół u kard. Wyszyńskiego – ks. kard. Grocholewski; pierwsza spowiedź, rodzina sama w domu i wiele innych bogatych w treści artykułów. Cena egzemplarza 5 zł. za ławkami jest też kolejny nr Głosu dla życia i Osservatore Romano – miesięcznik Stolicy Apostolskiej.
 9. …………………………………………………….
 

Ogłoszenia duszpasterskie, 24 maja 2020 r.

 1. Spowiadamy codziennie od g. 16.30 do 17.00 w kaplicach. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Św.; Msze św. o g. 8.30; 10.00; 11.00; 12.00; 16.00. Nabożeństwo Majowe z Nowenną do Ducha Św. w zwykłe dni po Mszy św. o g. 17.00 a w niedziele – po sumie.
 2. Z racji na stan zagrożenia epidemicznego Uroczystość I Komunii św. odprawimy w sobotę 6 czerwca w 3 grupach o g. 10.00; 12.00 i 14.00;W przyszłą niedzielę, 31 maja po Mszy św. o g. 11.00 zapraszamy na spotkanie w kościele po 1 z rodziców bez dzieci.
 3. Pragniemy serdecznie podziękować ofiarodawcom, którzy pospieszyli z pomocą finansową na utrzymanie parafii. Od połowy marca dochody spadły do minimum a wydatki pozostały. Dziękujemy za troskę o wspólne dobro jakim jest parafia.
 4. Otrzymaliśmy kolejny nr tygodnika „Idziemy” z wkładką Głosu Katolickiego, razem 50 stron dobrej katolickiej lektury, Wniebowstąpienie Jezusa, Matka Boża w kwarantannie”,wspomnienia o Prymasie Tysiąclecia Kard. Wyszyńskim, promieniowanie świętości, nasze niespokojne czasy sprzyjają teoriom spiskowym, zdjęcia i artykuł o święceniach diakonatu w Łomży z diakonem Adamem z Brańszczyka, pielgrzymka do Osuchowej,i wiele innych bogatych w treści artykułów. Cena egzemplarza 5 zł.
 5. ————————————————————-

 

 

100 rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II.

18 maja 2020 obchodzić będziemy 100-letnią rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II.

To okazja do wspomnień o tym nieprzeciętnym Polaku, wielkim człowieku. Był on wielkim autorytetem, Papieżem przełomów, kochanym człowiekiem. Wielu z nas ma swoje wspomnienia z Nim związane, swoje o Nim opowieści.  

Uroczystość obchodów 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II w naszej Gminie odbędzie się 18 maja 2020 roku i rozpocznie o godz. 17:00 uroczystą Mszą Świętą w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w  Brańszczyku. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w modlitwie poprzez transmisje on-line na stronie internetowej www.gdkbranszczyk.pl i https://www.facebook.com/gdkbranszczyk

Po Mszy św. na Skwerze Jana Pawła II, pod pomnikiem zostaną złożone kwiaty, a następnie wszyscy zaśpiewamy ulubioną przez Papieża „Barkę”. Wspólny śpiew on-line przy akompaniamencie organów  poprowadzi Pani Sylwia Pietrzak.

W związku z panującymi ograniczeniami przesyłamy plakat dotyczący tego wydarzenia w wersji elektronicznej, z prośbą o udostępnienie w sieci, poprzez różne kanały społecznościowe np. Facebook, Instagram, strony internetowe, czy też drogą mailową. Pragniemy dotrzeć z informacją do jak największej liczby użytkowników.

Łączmy się 18 maja 2020 o godz. 17:00 na wspólnej modlitwie.