Archiwa

Linki

Plan nawiedzenia Figury Św. Michała Archanioła z Gargano

  

 

Parafia św. Jana Chrzciciela  

Brańszczyk(diec. łomżyńska) ul. Jana Pawła II 26

 

Niedziela 26 maja 2019

8.30, 10.00, 12.00, 18.00 – Msza św. z homilią przygotowania do nawiedzenia.

20.30 – Nabożeństwo oczekiwania i procesja do kościoła.

21.00 – Powitanie św. Michała Archanioła i nabożeństwo na rozpoczęcie nawiedzenia.

22.00 – Rozpoczęcie całonocnego czuwania modlitewnego.

 

Poniedziałek 27 maja 2019

  8.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich.

  9.00 – Msza św. z homilią.

12.00 – Msza św. dla chorych i starszych z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz indywidualnym błogosławieństwem.

15.00 – Msza św. dla dzieci z błogosławieństwem przy Figurze św. Michała Archanioła.

18.00 – Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.

21.00 – Wieczór ze św. Michałem Archaniołem z rozważaniem na zakończenie dnia.

 

Wtorek 28 maja 2019

  8.30 – Koronka do św. Michała Archanioła i dziewięciu chórów anielskich.

  9.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

12.00 – Anioł Pański, konferencja i różaniec prowadzony przez Róże Różańcowe.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy do św. Michała Archanioła.

18.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Zawierzenia Parafii św. Michałowi Archaniołowi.

 

W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia Szkaplerza
św. Michała Archanioła oraz nabycia anielskich pamiątek

=============================================================

 

SZKAPLERZ ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 

Czym jest szkaplerz św. Michała Archanioła?

Szkaplerz św. Michała Archanioła jest zewnętrznym znakiem powierzenia się św. Michałowi Archaniołowi i przynależności do Rodziny Michalickiej. Celem jego noszenia jest odnowienie czci św. Michała Archanioła. Osoby, które przyjęły szkaplerz są wezwane do ofiarnej służby Chrystusowi i Jego Kościołowi, zgodnie z duchem Zgromadzenia św. Michała Archanioła, zawartym w hasłach „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”.

 

Kiedy powstał pierwszy szkaplerz?

Pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła powstał w XIX w. przy koście-le św. Eustachego w Rzymie i przynależał do założonego w Rzymie 30 VIII 1878 roku Bractwa św. Michała Archanioła. Nie miał on formy prostokąta, jak większość szkaplerzy, ale tworzył mały puklerz. Jeden płatek szkaplerza był koloru granatowego, a drugi czarnego. Podobnie i tasiemka, na której był umieszczony. Na obu materiałowych płatkach szkaplerza znajdował się wizerunek św. Michała Archanioła, zabijającego smoka oraz napis „Quis ut Deus”.

 

Jak wygląda dziś szkaplerz?

Dziś szkaplerz św. Michała Archanioła to dwa płatki w kształcie tarczy (puklerza), wykonane z sukna wełnianego. Sukno ma podwójną kolorystykę: czarną i granatową. Na czarnym kawałku materiału znajduje się wizerunek św. Michała Archanioła z sanktuarium na Górze Gargano (Monte Sant’ Angelo), na granatowym – wizerunek Matki Bożej z sanktuarium w Miejscu Piastowym. W podobnej, czarno-granatowej kolorystyce są sznurki, na których przymocowano płatki sukienne.

 

Czy Kościół zatwierdził szkaplerz?

Tak, pierwszy szkaplerz św. Michała Archanioła został zatwierdzony przez papieża Leona XIII w dziewiętnastym stuleciu. Dzisiejszy szkaplerz św. Michała Archanioła Przełożony Generalny Zgromadzenia św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik. Papież Benedykt XVI w „Liście do Michalitów” napisał, że motywy przyjęcia szkaplerza w zewnętrznej formie mają przypominać noszącemu, że doświadcza skutecznej pomocy potężnego Obrońcy, odkrywając w sobie majestat, dobroć i miłość Boga oraz, że nie ma większej wartości, ani innego równie wielkiego dobra poza Bogiem – Stwórcą i Panem wszystkiego co żyje.

 

Jaka jest symbolika szkaplerza?

Część spadająca na plecy oznacza postawę poddania się woli Bożej w znoszeniu trudów, doświadczeń i swojego życia. Przednia zaś część szkaplerza spadająca na piersi ma przypominać, że serce człowieka powinno bić miłością do Boga i bliźnich, że ma on odrywać się od przywiązań doczesnych i za przyczyną św. Michała Archanioła zabiegać o dobra wieczne.

 

O czym powinno przypominać nam noszenie szkaplerza?

Noszenie szkaplerza powinno przypominać nam o naszych obowiązkach chrześcijańskich jako warunku pewności, że św. Michał Archanioł będzie się wstawiał za nami. Szkaplerz wyraża wiarę chrześcijanina w spotkanie z Bogiem w życiu wiecznym dzięki wstawiennictwu i opiece św. Michała Archanioła.

 

Jaką rolę pełni szkaplerz?

1. Szkaplerz jest znakiem wybrania św. Michała Archanioła na szczególnego obrońcę w walce z pokusami i grzechem.

2. Szkaplerz jest mundurem wojska anielskiego. Podobnie jak żołnierza, policjanta czy kapłana można poznać po stroju, tak i należącego do Bractwa Szkaplerznego można poznać po tym znaku.

3. Szkaplerz jest strojem, a zadaniem stroju jest ochrona ciała. Szkaplerz pełni tę samą rolę w życiu duchowym: strzeże od wszystkiego, co mogłoby być przeszkodą na drodze do zbawienia tzn. od grzechu, szatana i piekła.

4. Noszenie szkaplerza jest źródłem łask ułatwiających nam ponoszenie ofiar i wyrzeczeń, których wymagają walka z grzechem i naśladowanie Chrystusa.

 

Jaki jest cel przyjęcia szkaplerza?

Celem przyjęcia szkaplerza jest oddawanie czci św. Michałowi Archaniołowi, aby za jego szczególną pomocą uzyskać:

a) wolność, obronę i rozwój Kościoła świętego;

b) łaskę dobrej spowiedzi dla siebie i innych, siłę w walce z nałogami i wada-mi, obronę przed herezjami, błędami i fałszywymi naukami, ustanie przekleństw, bluźnierstw i zgorszeń oraz nawrócenie wszystkich grzeszników;

c) ducha łagodności i pokory serca oraz wzrost wiary, nadziei i miłości;

d) utwierdzenie Królestwa Bożego w świecie przez potężne orędownictwo Matki Bożej Królowej Aniołów i świętych Aniołów;

e) wybawienie dusz z czyśćca przez modlitwę i uzyskiwanie odpustów;

f) łaskę dobrej i świątobliwej śmierci.

 

Co daje mi noszenie szkaplerza?

Osoby noszące szkaplerz i przynależące do Bractwa Szkaplerza św. Michała Archanioła, mają udział w dobrach duchowych całego Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

 

Na czym polega udział w dobrach duchowych Zgromadzenia św. Mi-chała Archanioła?

Przyjęcie szkaplerza włącza nas do Rodziny Michalickiej. Jest to łaska dodatkowa dla praktykujących to nabożeństwo. Dzięki niej mają udział we wszystkich dobrach duchowych zgromadzenia, to znaczy w odpustach, zasługach jego świętych i błogosławionych, Mszach świętych, modlitwach, umartwieniach, postach, itp.

 

Jakie są warunki przyjęcia szkaplerza?

Są trzy warunki przyjęcia szkaplerza:

1. przyjąć szkaplerz z rąk upoważnionego kapłana lub diakona,

2. nosić go ciągle na sobie,

3. odmawiać codziennie egzorcyzm prosty papieża Leona XIII.

 

Jakie uroczystości i święta powinny być czczone przez noszących szkaplerz?

Osoby noszące szkaplerz, pielęgnując duchową łączność ze Zgromadzeniem św. Michała Archanioła, w szczególny sposób obchodzą uroczystości i święta:

a) Świętych Archaniołów – Michała, Gabriela i Rafała (29 września),

b) bł. Bronisława Markiewicza, Założyciela Zgromadzenia (30 stycznia),

c) Świętych Aniołów Stróżów (2 października),

d) Objawienie św. Michała Archanioła na Górze Gargano (8 maja).

 

Skąd wziąć szkaplerz?

Szkaplerz można nabyć w czasie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w wyznaczonych miejscach w Polsce oraz w Sekretariacie Peregrynacji, pisząc na adres: Sekretariat Peregrynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki, lub dzwoniąc na numer tel. 513-288-993.

 

Czy szkaplerz należy przyjąć osobiście?

Tak, szkaplerz należy przyjąć osobiście. Domaga się tego powaga samego znaku jak również pragnienie nawiązania osobistej relacji ze św. Michałem Archaniołem.

 

Kiedy mogę przyjąć szkaplerz?

Szkaplerz można przyjąć w dowolnym, wybranym przez siebie dniu. Szczególnej jednak wymowy nabiera jego przyjęcie w czasie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła w Polsce lub w czasie Uroczystości św. Michała Archanioła (29 września). Wówczas znak szkaplerza staje się jesz-cze bardziej wymowny.

 

Jak przygotować się do przyjęcia szkaplerza?

Przygotowanie powinno wyrazić się odbyciem sakramentalnej spowiedzi, aby w czasie przyjmowania szkaplerza znajdować się w stanie łaski uświęcającej. Umożliwi to działanie łaski Bożej tego, który powierza się opiece św. Michała Archanioła.

 

Czy do przyjęcia szkaplerza konieczna jest spowiedź?

Jeżeli spowiedź jest możliwa i nie ma żadnej przeszkody, by ją odbyć, po-winna poprzedzić przyjęcie szkaplerza.

 

Czy żyjąc w związku niesakramentalnym mogę przyjąć szkaplerz?

Istnieją sytuacje, w których spowiedź nie jest możliwa: np. związek niesakramentalny, którego stanu nie da się obecnie uregulować z powodu istniejącej przeszkody kanonicznej. W takich okolicznościach można przyjąć szkaplerz wyrażając pragnienie, by św. Michał Archanioła w tym znaku pomógł wytrwać w dobrym i – gdy ustanie przeszkoda – uregulować życie sakramentalne.

 

Czy szkaplerz mogą przyjmować małe dzieci?

Nie ma przeszkód, aby szkaplerz przyjmowały małe dzieci. Zaleca się jednak, aby były już w takim wieku, by mogły zrozumieć podstawowe prawdy wiary (najlepiej po Pierwszej Komunii świętej)

 

Czy szkaplerz przyjmujemy tylko raz w życiu?

Przyjęcie szkaplerza może mieć miejsce tylko raz. Pierwszy szkaplerz musi być wykonany z sukna. Potem może zostać zastąpiony medalikiem szkaplerznym. Po zniszczeniu pierwszego szkaplerza można nabyć kolejny i nałożyć go sobie samemu. Podobnie czyni się w przypadku zaprzestania noszenia o ile jego przyczyną nie była wzgarda (wtedy należałoby przyjąć szkaplerz ponownie).

 

Czy potrzebny jest obrzęd nałożenia szkaplerza?

Forma noszonego szkaplerza jest osobistym wyborem konkretnego człowieka. Natomiast uczestnictwo w łaskach z nim związanych wymaga przyjęcia według zatwierdzonego obrzędu. Oczywiście każdy może sobie założyć medalik szkaplerzny na szyję i z pewnością św. Michał Archanioł będzie mu w życiu towarzyszył. Jednak uczestnictwo w łaskich związanych ze szkaplerzem wymaga pełnej formy przyjęcia tego znaku. Ryt nałożenia szkaplerza został zaczerpnięty z sanktuarium św. Michała Archanioła na Górze Gargano, gdzie celebruje się go jako formę sakramentaliów.

 

Gdzie mogę znaleźć obrzęd nałożenia szkaplerza?

Tekst obrzędu można znaleźć na stronie internetowej www.michalici.pl Znajduje się on również w Modlitewniku Anielskim, który można zamówić w Sekretariacie Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Monte Sant’ Angelo, pisząc na adres: Sekretariat Peregrynacji, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki, lub dzwoniąc na numer tel. 513-288-993.

 

Czy szkaplerz należy poświęcić?

Tak, należy to uczynić według zatwierdzonego rytu.

 

Kto może poświęcić szkaplerz?

Szkaplerz może poświęcić każdy kapłan zakonny lub diecezjalny. Obrzędu poświęcenia może dokonać również diakon.

 

Kto może przyjąć do szkaplerza?

Do szkaplerza może ważnie przyjąć każdy kapłan zakonny lub diecezjalny oraz diakon, posługując się obrzędem zatwierdzonym przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

 

Czy osoba świecka może przyjąć do szkaplerza obłożnie chorego lub starszego wiekiem?

Osoba świecka nie może ważnie przyjąć innej osoby do szkaplerza. Taka osoba może nałożyć szkaplerz osobie starszej lub chorej, jednak nie jest to oficjalne przyjęcie do szkaplerza. Gdy ustanie przeszkoda choroby, osoba powinna udać się do kapłana z prośbą o nałożenie szkaplerza. Jeśli z powodu starości nie może tego uczynić, trzeba poprosić kapłana do domu, aby takiego nałożenia dokonał.

 

Czy zaprzestanie noszenia szkaplerza jest grzechem?

Nie, zaprzestanie noszenia raz przyjętego szkaplerza nie jest grzechem, ale ten, kto przestaje go nosić, przestaje korzystać z obiecanych łask. Jeśli ktoś przez dłuższy czas, nawet kilka lat, szkaplerza nie nosił, drugie przyjęcie nie jest potrzebne.

 

Czy ponownego nałożenia szkaplerza musi dokonać kapłan lub diakon?

Osoba, która zmienia stary szkaplerz na nowy czyni to sama. Nie potrzeba prosić o to kapłana. W sytuacji, gdy szkaplerz został odrzucony z pogardy, ponowne nałożenie go, po odbyciu spowiedzi, powinno dokonać się rękami kapłana lub diakona.

 

Co należy zrobić kiedy szkaplerz się zużyje?

Zużyty szkaplerz można samemu zastąpić innym, jako że błogosławieństwo i przyjęcie są przywiązane do osoby noszącej na całe życie.

 

Co zrobić ze zniszczonym szkaplerzem?

Jeśli osoba nosiła szkaplerz sukienny, który uległ zniszczeniu i chce założyć nowy, stary szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go wyrzucać do śmieci ze względu na szacunek do znaku szkaplerza.

 

Czy można szkaplerz przechowywać w innym miejscu?

Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Najczęściej wierni skrywają go dyskretnie pod ubiorem. Nie czyni zadość obowiązkom nabożeństwa ten, kto przyjąwszy szkaplerz wiesza go np. w mieszkaniu na ścianie. Wielkość łask wypraszanych za przyczyną św. Michała Archanioła domaga się od nas noszenia szkaplerza w sposób godny.

 

Czy szkaplerz sukienny można zamienić na medalik szkaplerzny?

Tak, medalik szkaplerzny z dniem 1 marca 2013 roku został zatwierdzony przez Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła jako forma zamienna szkaplerza płóciennego. Wierni noszący medalik uczestniczą we wszystkich przywilejach duchowych wynikających z noszenia szkaplerza sukiennego. Jednak przyjęcie do szkaplerza dokonuje się poprzez nałożenie przez kapłana lub diakona szkaplerza sukiennego. Później samemu można go zmienić na szkaplerz w formie srebrnego medalika, poświęcając go wcześniej.

 

Jak wygląda szkaplerz w formie medalika?

Jest to srebrny medalik w formie puklerza, co nawiązuje do szkaplerza sukiennego. Na jednej stronie umieszczono postać św. Michała Archanioła z włoskiego sanktuarium na Górze Gargano oraz napis: „Św. Michale wspomagaj nas w walce”, a na drugiej stornie przedstawiono herb Zgromadzenia św. Michała Archanioła z napisem w otoku: „Któż jak Bóg” i „Powściągliwość i Praca”.

 

Czy przyjęcie szkaplerza można co jakiś czas odnawiać?

Raz dokonanego obrzędu przyjęcia szkaplerza z rąk kapłana nie trzeba powtarzać. Istnieje natomiast piękny zwyczaj ponawiania swego oddania się św. Michałowi Archaniołowi każdego roku w Uroczystość św. Michała Archanioła (29 września) i w rocznicę przyjęcia szkaplerza. Zwyczaj ten nie ma określonej formy. Najczęściej wyraża go nawiedzenie kościoła i ponowienie w sercu aktu zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi.

 

Co to jest Księga Szkaplerza św. Michała Archanioła?

Księga Szkaplerza św. Michała Archanioła to dokument zawierający wykaz osób, które przyjęły szkaplerz.

 

Czy muszę wpisać się do księgi szkaplerznej?

Wszyscy przyjmujący szkaplerz zachęcani są do pozostawienia w niej swych podstawowych danych: imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania. Wpis do księgi szkaplerznej nie jest jednak warunkiem przyjęcia szkaplerza i jeśli ktoś nie chce, nie musi takiego wpisu dokonywać.

Jak wpisać się do Księgi Szkaplerznej?

 

Do Księgi Szkaplerznej można się wpisać, oddając wypełnioną deklarację, którą otrzymujemy w czasie nabywania szkaplerza. Jeśli jest jednak sytuacja, kiedy osoba przyjmuje szkaplerz np. kapłana diecezjalnego lub z rąk kapłana zakonnego spoza Zgromadzenia św. Michała Archanioła, a chce do takiej księgi być wpisana, wystarczy, że prześle informację o fakcie przyjęcia szkaplerza na adres: Sekretariat Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Gargano, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki. Informacja powinny obejmować dane: a) imię i nazwisko, b) adres za-mieszkania, c) miejsce i datę przyjęcia szkaplerza, d) wiek osoby przyjmującej szkaplerz.

 

Gdzie znajduje się ośrodek szerzenia kultu św. Michała Archanioła?

Głównym ośrodkiem szerzenia kultu św. Michała Archanioła w Polsce znajduje się w Markach k. Warszawy. Szerszych informacji osobom zainteresowanym udzieli, a także wyśle szkaplerz bądź medalik: Sekretariat Peregrynacji Figury św. Michała Archanioła z Gargano, al. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki.

 

Wyniki VII Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku

Uczestnicy Biegu na 228 metrów
  NAZWISKO IMIĘ ROK URODZENIA DYSTNAS MIEJSCOWOŚĆ
  Iwańska Liliana 2010 228 m Brańszczyk
  Swatowski Julian 2011 228 m Nagoszewka
  Sośnierz Michalina 2010 228 m Warszawa
  Lipiński Szymon  2010 228 m Przyjmy
  Reluga Jakub  2016 228 m Wyszków
  Tryc Julia 2009 228 m Nowa Wieś
  Tryc  Szymon 2011 228 m Nowa Wieś
  Składanek Gabriela 2012 228 m Trzcianka
  Wiśniewska Anita 2014 228 m Dudowizna
  Wiśniewska Kinga 2012 228 m Dudowizna
  Puławski Piotr 2009 228 m Brańszczyk
  Bralewska Julia 2010 228 m Brańszczyk
  Gorczyca Maja 2012 228 m Udrzynek
  Gorczyca Natalia 2009 228 m Udrzynek
  Dzięgielewska Julia 2008 228 m Wyszków
  Dzięgielewski Stanisław 2013 228 m Wyszków
  Ginko Ignacy 2010 228 m Brańszczyk
  Szymański Miłosz 2012 228 m Wyszków
  Szczygielski Marcin  2013 228 m Przyjmy
  Bębenek Mateusz  2015 228 m Knurowiec
  Dębek Kacper 2009 228 m Brańszczyk
  Opulska Liliana 2014 228 m Brańszczyk
  Podleś Amelia 2012 228 m Tuchlin
  Wasiewicz Amelia 2012 228 m Brańszczyk
  Klapczyński Piotr 2015 228 m Radzyny
  Brurawski Szymon 2016 228 m Warszawa
  Bajor Kacper 2008 228 m Trzcianka
  Bajurko Lech 2016 228 m Warszawa
  Mościcka Julia 2013 228 m Brańszczyk
  Mościcka Aleksandra 2011 228 m Brańszczyk
  Lewandowski Gabriel 2016 228 m Wyszków
  Budnicka Lena 2010 228 m Trzcianka
  Szczerba Zuzanna 2010 228 m Kręgi
  Szczerba Maria 2011 228 m Pruszków
  Szczerba Antoni 2009 228 m Pruszków
  Kądziela Dawid 2017 228 m Trzcianka
  Kowalski Radosław 2012 228 m  Nowy Brańszczyk
 

Wyniki na 5 kilometrów
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROK URODZENIA DYSTNAS MIEJSCOWOŚĆ
1 Gawkowski Artur 1991 5 km Ostrów Mazowiecka
2 Baliński Bartosz 2000 5 km Leszczydół Nowiny
3 Podleś Zbigniew  1977 5 km Warszawa
4 Kaczyński Grzegorz 1972 5 km Wyszków
5 Szymanik Jan 1973 5 km Brańszczyk
6 Dzięgielewski Rafał 1979 5 km Wyszków
7 Deptuła Hubert 1989 5 km Trzcianka
8 Żurawski Sławomir 1979 5 km Warszawa
9 Wojtas Janusz 1967 5 km Warszawa
10 Ponichtera Daniel 1999 5 km Białebłoto-Kobyla
11 Janiszewski  Robert 1991 5 km Wyszków
12 Paszel Wioleta 1983 5 km Brańszczyk
13 Filipowicz Mariusz 1977 5 km Mostówka
14 Kowalski Dominik 2002 5 km Brańszczyk
15 Pawłowski Michał 1988 5 km Trzcianka
16 Wyszyńska Małgorzata 1969 5 km Wyszków
17 Laskowski Dominik 2003 5 km Brańszczyk
18 Najmoła Łukasz 2002 5 km Brańszczyk
19 Kwiatkowski Adam 1982 5 km Wyszków
20 Makowski Radosław 2000 5 km Warszawa
21 Deluga Paweł 2000 5 km Brańszczyk
22 Jechna Damian 1992 5 km Trzcianka
23 Wyszyński Piotr 1990 5 km Rybienko Leśne
24 Mackiewicz Marzena 1979 5 km  
25 Wyszyński Paweł 1979 5 km Brańszczyk
26 Filipowicz Mateusz  1999 5 km Mostówka
27 Żmuda  Paweł  1991 5 km Wyszków
28 Deluga Łukasz 2001 5 km Brańszczyk
29 Zwalińska Dominika 2001 5 km Stare Bosewo
30 Wojtas Jan 2000 5 km Warszawa
31 Przybylski Wiesław 1963 5 km Brańszczyk
32 Pieńkowska Elwira 1980 5 km Zastawie
33 Mazurek Ryszard 1974 5 km Tłuszcz
34 Sośnierz Monika 1975 5 km Warszawa
35 Swatowska Michalina   5 km Nagoszewka
36 Ilczuk Aneta 1987 5 km Ostrów Mazowiecka
37 Bębenek Czesław 1953 5 km Knurowiec
38 Kwiatkowska Ilona 1984 5 km Wyszków
39 Kozon Michał 1991 5 km Trzcianka
40 Budnicka Dorota 1988 5 km Trzcianka
41 Bajurko Paweł 1980 5 km Warszawa
42 Sośnierz Jakub 1976 5 km Warszawa
43 Chromiński Krzysztof 1976 5 km Warszawa
44 Zawistowski Filip 2001 5 km Trzcianka
45 Paszel Józef 1946 5 km Brańszczyk
46 Pawłowska Dorota 1976 5 km Trzcianka
47 Kulesza Agnieszka 1972 5 km Ojcowizna
48 Podleś Maria 1980 5 km Warszawa
49 Guźlińska Urszula 1991 5 km Wieliszew
50 Guźliński Łukasz 1985 5 km Wieliszew
51 Składanek Agnieszka 1975 5 km Trzcianka
52 Tryc  Daniel 1981 5 km Nowa Wieś
35 Baliński Bartosz 2000 5 km Leszczydół Nowiny
38 Ponichtera Daniel 1999 5 km Białebłoto-Kobyla
42 Szymanik Jan 1973 5 km Brańszczyk
43 Wyszyński Paweł 1979 5 km Brańszczyk
44 Kowalski Dominik 2002 5 km Brańszczyk
45 Guźliński Łukasz 1985 5 km Wieliszew
46 Żmuda  Paweł  1991 5 km Wyszków
47 Najmoła Łukasz 2002 5 km Brańszczyk
48 Romejko Dariusz 1975 5 km Komorowo
49 Pieńkowska Elwira 1980 5 km Zastawie
50 Janiszewski  Robert 1991 5 km Wyszków
51 Deptuła Hubert 1989 5 km Trzcianka
52 Jechna Damian 1992 5 km Trzcianka
53 Kulesza Agnieszka 1972 5 km Ojcowizna
55 Pawłowska Dorota 1976 5 km Trzcianka
56 Pawłowski Michał 1988 5 km Trzcianka
57 Kwiatkowska Ilona 1984 5 km Wyszków
60 Chromiński Krzysztof 1976 5 km Warszawa
61 Dzięgielewski Rafał 1979 5 km Wyszków
65 Laskowski Dominik 2008 5 km Brańszczyk
66 Paszel Wioleta 1983 5 km Brańszczyk
67 Paszel Józef 1946 5 km Brańszczyk
74 Żurawski Sławomir 1979 5 km Warszawa
75 Wojtas Janusz 1967 5 km Warszawa
76 Wojtas Jan 2000 5 km Warszawa
77 Zwalińska Dominika 2001 5 km Stare Bosewo
78 Bębenek Czesław 1953 5 km Knurowiec
92 Filipowicz Mariusz 1977 5 km Mostówka
93 Filipowicz Mateusz  1999 5 km Mostówka
94 Makowski Radosław 2000 5 km Warszawa
97 Przybylski Wiesław 1963 5 km Brańszczyk
105 Mazurek Ryszard 1974 5 km Tłuszcz
106 Bajurko Paweł 1980 5 km Warszawa
107 Bajurko Roch 2013 5 km Warszawa
111 Kwiatkowski Adam 1982 5 km Wyszków
112 Deluga Paweł 2000 5 km Brańszczyk
118 Budnicka Dorota 1988 5 km Trzcianka
119 Deluga Łukasz 2001 5 km Brańszczyk
120 Wyszyński Piotr 1990 5 km Rybienko Leśne
 

Wyniki VII Biegu Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku

Wyniki na 1 km
MIEJSCE NAZWISKO IMIĘ ROK URODZENIA DYSTNAS MIEJSCOWOŚĆ
1 Laskowski Wojciech 2006 1 km Brańszczyk
2 Szymanik Joanna 2006 1 km Brańszczyk
3 Sośnierz Zuzanna 2005 1 km Warszawa
4 Klapczyński Marcin  2007 1 km Radzyny
5 Szymanik Anna 2004 1 km Brańszczyk
6 Kurowski Dawid 2008 1 km Turzyn
7 Bielik Julian 2008 1 km Warszawa
8 Podleś Alicja 2009 1 km Tuchlin
9 Deluga Anna 2006 1 km Brańszczyk
10 Mejer Klaudia 2006 1 km Nowe Budy
11 Wiśniewska  Aleksandra  2006 1 km Nowe Budy
12 Kowalska Andżelina 2006 1 km Nowy Brańszczyk
13 Kowalski Dawid 2005 1 km Nowy Brańszczyk
14 Dąbrowski Piotr 2007 1 km Niemiry
15 Bębenek Karol 2008 1 km Brańszczyk
16 Błońska Monika 2006 1 km Brańszczyk
17 Lasota Jerzy 2006 1 km Tuchlin
18 Sztorc Anna 2006 1 km Nowe Budy
19 Lasota Sara 2009 1 km Tuchlin
20 Dąbrowska Dominika 2008 1 km Niemiry
21 Żurawski Filip 2008 1 km Warszawa
  Bajor Maksymilian 2005 1 km Trzcianka
 

Wyniki końcowe VII Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku

 
 
 
Na dystansie 1 km 
(roczniki 2007-2009)
 
1. Podleś Alicja
2. Lasota Sara
3. Dąbrowska Dominika
 
1. Klapczyński Marcin
2. Kurowski Dawid
3. Bielik Julian
 
(rocznik 2004-2006)
 
1. Szymanik Joanna
2. Sośnierz Zuzanna
3. Szymanik Anna
 
1. Laskowski Wojciech
2. Kowalski Dawid
3. Lasota Jerzy
 
Na dystansie 5 km
 
1. Paszel Wioleta
2. Wyszyńska Małgorzata
3. Pieńkowska Elwira
 
1. Gawkowski Artur
2. Baliński Bartosz
3. Podleś Zbigniew
 
 
 

Formularz zgłoszeniowy na VII Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2019

Formularz zgłoszeniowy na VII Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2019

REGULAMIN VII BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2019 r.
I. ORGANIZATOR
1. Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Brańszczyku
2. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa

II. PARTNERZY
1. Fundacja Imienia Stanisława Pomian – Srzednickiego
2. Stowarzyszenie Bocian KRiS
3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
III. CELE
1. Upamiętnienie 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Brańszczyk.

IV. TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 03 maja 2019 roku
Bieg odbędzie się na terenie miejscowości Brańszczyk.

V. TRASA I GODZINY STARTU
1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicą Jana Pawła II, wokół Domu Seniora Księży Orionistów, powrót Jana Pawła II.
2. Dystans 5 km dla kobiet i mężczyzn. Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. (mapa w dalszej części formularza)
3. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów.
4. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
5. Start nastąpi o godzinie 13.30
6. Na mecie będą znajdować się stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
Limit czasu biegu głównego wynosi 50 min.
Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.
Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z
przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszeń można dokonywać osobiście w biurze zawodów, drogą internetową, bądź za pośrednictwem nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach.
Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
Zapisy internetowe są przyjmowane na adres parafii: parafia@branszczyk.com
Uczestnictwo jest bezpłatne.
VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę).
2.Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2007 rocznika włącznie.
3. Dzieci z rocznika 2008 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych opiekunów, lub w dodatkowym biegu na krótszym dystansie 228 m.
4. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
5. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach prowadzonych w ramach imprezy.
6. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.
7. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
8. Uczestnicy biegu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność i poruszać się zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.
9. Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w czasie dojazdu na i z biegu oraz podczas trwania biegu pozostaje w gestii uczestników. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z tego tytułu.
10. Organizator zapewnia ubezpieczenie OC uczestników biegu

IX. BIURO ZAWODÓW
Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15:30-16:45,
a w dniu zawodów w budynku szkoły specjalnej w godzinach 10:00-12:30.

X . OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia VI Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

XI. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej: za zajęcie miejsc 1-3 wśród kobiet i miejsc 1-3 wśród mężczyzn.
2. Nagrodę specjalną otrzyma najstarszy biegacz, który pokona trasę w zakładanym limicie czasu.
3. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowy w biegu na 1 km dwie grupy I grupa szkoła podstawowa, II grupa klasa VII, VIII, gimnazjum i starsi.

 

Zapoznałem się z regulaminem VII Biegu Konstytucji 3 Maja i rozumiem jego postanowienia. *

Tak, akceptuje regulamin i jego postanowienia

 

 

Życzenia na Święta Wielkanocne

ŻYCZENIA BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO

NA WIELKANOC 2019

 

Umiłowani Bracia i Siostry,

 

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala nam po raz kolejny usłyszeć orędzie o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Wszczepieni w Niego przez chrzest święty mamy udział w tym zwycięstwie i jesteśmy posłani do świata, by w mocy Bożego Ducha nieść nadzieję i miłość każdemu człowiekowi.

 

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam – Umiłowani Diecezjanie i Drodzy Goście – błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz siły i odwagi do wypełniania chrześcijańskiej misji w Kościele i świecie.

 

+ Janusz Stepnowski

Wasz Biskup

 

————————————

Niech Zmartwychwstanie Chrystusa będzie czasem refleksji i pojednania, a serdeczność wobec drugiego człowieka objawem naszej chrześcijańskiej postawy. Zdrowia i wiosennej pogody w sercach życzą wasi duszpasterze: ks. proboszcz, ks. wikariusz, ks. kapelan 

——————————————————————-

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 14 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenia duszpasterskie, 14 kwietnia 2019 r.

 

1. Zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia czynnego udziału w procesji rezurekcyjnej. Sypanie kwiatów przed Jezusem Eucharystycznym lub niesienie obrazów i feretronów to zaszczyt i okazja do zyskania łask i błogosławieństwa Bożego. Spotkanie z Siostrą Dyrektor i domierzenie stroju – w Wielki Czwartek o godz. 1630 – próba dla wszystkich.”

 

2. W czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy Święte Dni Męki, śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.  

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Nie ma Mszy św. rano. Centralne Nabożeństwo o g. 17.00. Zapraszamy szczególnie  dzieci klas III ze swoimi rodzicami. O g. 16.30 krawiec przywiezie alby do I Komunii św. Prosimy rodziców o odebranie alby, sprawdzenie, czy wszystko jest dobrze uszyte, w czwartek do g. 17.00.

 

 3.    Wielki Piątek – dzień śmierci Jezusa. Obowiązuje post ścisły. Dzieci szkolne pod opieką katechetów adorują Pana Jezusa od g. 9.00 do 15.00; Młodzież gimnazjalna od g. 15.00 do g. 17.00.   Prosimy o adorację indywidualną asystę procesyjną w strojach i ministrantów w komżach, Wspólnotę dla Intronizacji NSPJ, Zakon Rycerzy Jana Pawła II, Koła Żywego Różańca.  O  g. 15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego             ( I Dzień  Nowenny). Nabożeństwo Męki Pańskiej o g. 17.00. Ofiary złożone przy adoracji krzyża przeznaczone  są na utrzymanie Grobu Bożego w Jerozolimie. Zapraszamy członków Ochotniczych Straży Pożarnych o trzymanie warty w piątek od g. 18.00 do 22.00 i w sobotę od g. 9.00 do g. 19.00

 

4. Wielka Sobota – od g. 9.00 poświęcenie pokarmów co pół godziny i adoracja Pana Jezusa przy Grobie. Przy ołtarzu będzie można zabrać wodę święconą w buteleczkach. O godz. 11.00 poświęcenie pokarmów w szkole podstawowej w Knurowcu, o g. 11.30 w Nowych Budach, o g. 12.00 w świetlicy w Starych Budach. Jak co roku pragniemy zorganizować zbiórkę świeżej żywności dla osób najbardziej potrzebujących. Idąc ze święconką przygotujmy od rodziny  prezent w postaci paczki żywnościowej. Po południu te dary dotrą do zainteresowanych aby wszyscy w rodzinie parafialnej w niedzielę rano mogli zjeść świąteczny posiłek.  Nabożeństwo Światła i Wody o g. 19.00.  Zabieramy do kościoła gromnice. Jest to już Msza św. Zmartwychwstania Jezusa, dlatego nie będzie już czuwania po Mszy Św. w sobotę. Możliwość Spowiedzi w sobotę od g. 9.00 do 12.00.

 

5   Wielkanoc – rezurekcja o g. 6.00. Prosimy asystę, biel,  strażaków, chór, orkiestrę, ministrantów; Po rezurekcji wrócimy do naszych domów na uroczysty, świąteczny posiłek. Pamiętajmy o modlitwie przed tym uroczystym posiłkiem, dzieleniu się jajkiem, nie rezygnujmy z przepięknych polskich zwyczajów. Msze św. w I Dzień Świąt o g. 10.00; 12.00; 16.00;

W Poniedziałek – Msze św. jak w każdą niedzielę: g. 8.30; 10.00; 12.00; 16.00. Taca na KUL i Uczelnie katolickie w Polsce. W Święta Nowenna do Miłosierdzia Bożego na sumie (podczas Komunii św.).

———————————————————————————–

 

Program rekolekcji wielkopostnych Brańszczyk, 5 – 6 -7 kwietnia 2019 r.

 

Piątek, 05.04.

g.  9.00 –  różaniec – I część radosna:  prowadzą KŻR z Trzcianki i Knurowca

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II cz. światła :  prowadzą  KŻR z Bud Nowych i Starych 

g.12.00 Msza św. z Namaszczeniem Chorych

g.14.30 Różaniec – III cz. bolesna: prowadzą dzieci szkół podstawowych

g.15.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży  z nauką rekolekcyjną

g.16.30 różaniec  – IV część chwalebna: prowadzą KŻR z N. Brańszczyka i Ojcowizny

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną  g.18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych

Sobota, 06.04.

g.  9.00 różaniec-I część radosna:  – prowadzą KŻR  z Turzyna i Przyjm

g.  9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II część światła –  prowadzą dzieci;                                                                                g.12.00 Msza św. z nauką dla dzieci

g.14.30 różaniec – III część bolesna – prowadzi młodzież gimnazjalna

g.15.00 Msza św. dla młodzieży i kandydatów do Bierzmowania

g.16.30 różaniec IV część chwalebna – prowadzą KŻR z Brańszczyka i Niemir

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

Niedziela, 07.04.

g.   8.00 Godzinki;  g. 8.30 Msza św. z nauką ogólną

g. 10.00 Msza św.  z udziałem dzieci

g. 12.00 Suma i Gorzkie Żale  z nauką pasyjną

g. 16.00 Msza św. z nauką dla  młodzieży

———————————————————————–

spowiedź w kościele – piątek – sobota w g. 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

spowiedź chorych w domach – środa, 03.04. od g. 10.00

————————————————————————