Archiwa

Linki

Do Bierzmowanych – na lipiec – sierpień i na całe dorosłe zycie

XVI Niedziela Zwykła, A; Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43 ;
23 lipca 2017
Jest wiele pytań, które ludzie wciąż zadają, a odpowiedzi na nie już dawno są udzielone w Słowie Bożym.
Dlaczego Bóg zezwala na zło w świecie? Dlaczego pozwala żyć i działać przeróżnym złoczyńcom, bandytom, łajdakom?
Taka jest jego wola, by pozwolić róść i pszenicy, i chwastowi do żniwa. Przedwczesna interwencja bowiem może skończyć się tym, że zamiast chwastu wyrwie się pszenicę. Logiczną konsekwencją tego jest sytuacja, że chwast, który powinien być wyrwany, wyrwany nie zostanie. Mielibyśmy zatem sprawiedliwość, ale tylko częściową. Czy jednak taka częściowa sprawiedliwość może mieć coś wspólnego z rzeczywistą sprawiedliwością?
Bóg pozwala róść do żniwa, by to co w nas jest wydało jednoznaczny owoc, dojrzały i nie pozostawiający złudzeń.
Pięknie i dosadnie jest to wyrażone w Apokalipsie: „Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.” (Ap 22,11)
W czasie naszego życia dojść może do różnych sytuacji, możemy popełniać błędy, grzeszyć, czynić zło. To wszystko jednak może nie być ostatecznym naszym owocem. Wystarczy wskazać postać św. Pawła, który „dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich” a stał się wielkim apostołem czy naszego Sługę Pańskiego Bogdana Jańskiego, którego drogi młodości dalekie były od ewangelicznych szlaków. Dobrze, że tych dwóch „chwastów” nie wyrwano. Dzięki temu mamy połowę Nowego Testamentu i zakon Zmartwychwstańców.
To chyba nie jest tak, że jeden człowiek to czysta pszenica a drugi to beznadziejny chwast. To raczej w każdym z nas posiane jest pszeniczne ziarno i ziarno chwastu. Każdy przecież człowiek, największy nawet łotr, stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga. I każdy z nas narażony jest na pokusy złego.
Nie tylko o małym dziecku możemy powiedzieć „nie wiadomo co z niego wyrośnie”. Nawet jak stoisz nad grobem to dalej nic o tobie nie wiadomo. Nie wiadomo, jak zachowasz się gdy przyjdzie cierpienie, nie wiadomo jak przyjmiesz moment śmierci. Nie wiadomo co z ciebie wyrośnie. Nie wiadomo czyś pszenica, czy chwast.
Ta niewiadoma nie zwalnia nas z obowiązku przypatrywania się sobie, oceniania i rozeznawania – co w nas jest ze chwastu a co z pszenicy.
To nie jest kwestia estetyki, ale życia i śmierci.
Gdy Jezus zaczyna wyjaśniać swoją przypowieść jest zatrważająco konkretny: „Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.” (Mt 13,39b-43a)
W jakim snopku będziesz? Tym, który trafi do spichlerza? Czy tym, który będzie spalony? Warto zadawać sobie te pytania.
I zadajemy sobie te pytania, ale najczęściej w odniesieniu do innych. I mówimy sobie pod nosem albo do innych: „że też takie coś jeszcze ludzka ziemia nosi”.

Zostawmy sądy innym, bo rzadko jest tak, że jesteśmy w tych sądach sprawiedliwi.
Zrobisz lepiej, gdy czuwać będziesz nad swoim życiem. Bóg twoje życie dał tobie i patrzy co z nim zrobisz. Uczynisz pięknym czy zmarnujesz?
Potraktuj dzisiejszą Ewangelię jako wezwanie, by żyć bardziej świadomie i mądrze. Trzymaj się Boga.
Zaczynaj dzień od znaku krzyża i modlitwy, w której powierzysz się Bogu. Kończ dzień modlitwą i zasypiaj z myślą o Bogu. Pamiętaj o niedzielnym świętowaniu Eucharystii, spowiedzi i karmieniu się Ciałem Chrystusa.
Pamiętaj, by każdego dnia sięgnąć po Boże Słowo, by w jego świetle spojrzeć na swoje życie.
Czyń to wszystko nie rutynowo, z przyzwyczajenia, ale świadomie i pilnie. Jeszcze raz – to jak przeżyjesz swoje życie to nie jest kwestia estetyki, ale życia i śmierci.
„Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci. Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.” (Ap 22,11-12)
Rośniesz każdego dnia. I róść będziesz aż do skończenia świata. Dzień sądu objawi prawdę o tobie. Poznasz czyś pszenica, czy chwast.

 

Rekolekcje dla dziewcząt na rozpoznanie powołania

Rekolekcje dla dziewcząt, które są organizowane przez Siostry Rodziny Maryi co roku na początku wakacji, w tym roku będą w dniach od 24 do 28 czerwca w Warszawie -Międzylesiu ul, Paprociowa 2 – niedaleko Centrum Zdrowia Dziecka. Zapraszamy jak zwykle dziewczęta z gimnazjum, szkoły średniej i te które już ukończyły edukację, a chciałyby przeżyć dni modlitwy i skupienia.

====================================

 

Propozycja dla kandydatów do Bierzmowania na czerwiec 2017 r.

wejdź na stronę poniżej i postępuj zgodnie z instrukcją.

http://funawi.pl/prosta-metoda-modlitwy/

kto skorzysta z tej formy, niech się pochwali i wyśle swą opinię na adres: parafia@branszczyk.com

Pozdrawiam, ks. Paweł

——————————————————————————————————————-

 

Spotkanie kandydatów do Bierzmowania

Najbliższe spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania w sobotę, 3 czerwca o g. 15.00.

Każdy kandydat jest zobowiązany złożyć Kartę Bierzmowania w wersji papierowej u katechety i w wersji elektronicznej na adres parafia@branszczyk.com do 31 maja 2017 r.

Zapraszam, ks. Paweł, proboszcz

———————————————————————————–

 

 

Lista Gości „pochówku” żołnierzy 1920 r.: ppor. Tadeusza Wagnera i strzelca Józefa Jerzyńskiego w Brańszczyku, 15 maja 2017 r.

 

– Wicemarszałek Senatu RP – p. Maria Koc

– Poseł na Sejm RP – p. Teresa Wargocka

– Ministerstwo Obrony Narodowej – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa – p. Sławomir Frątczak

– Mazowiecki Urząd Wojewódzki – p. dr Piotr Oleńczak – kierownik Oddziału Polityki Historycznej i Odznaczeń

– Instytut Pamięci Narodowej – p. dr Damian Markowski

– Narodowy Instytut Dziedzictwa – p. Jakub Wrzosek

– Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Ostrołęce– p. Elżbieta Olejak – dyrektor

– Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego – p. Zbigniew Czaplicki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – p. Anna Król – Dyrektor Departamentu Wsparcia Krajowego

– Stowarzyszenie Lotników polskich ze sztandarem ( w sztandarze gwóźdź Św. Jana Pawła II ) – p. płk pilot Kazimierz Pogorzelski, p. płk pilot Mirosław Czechowski; p. płk pilot Jerzy Dawyniak; p. mgr inż. płk pilot Andrzej Mrzygłód

– Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP uczestniczy: płk pil. Janusz Decewicz i płk dr inż. Henryk Czyżyk.

– I Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej – Kompania honorowa WP z pocztem sztandarowym i asystą honorową

– orkiestra Wojska Polskiego w Siedlcach – 24 osoby

– delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej „Rajski Ptak” w Wyszkowie – p. Prezes Józef Roguszewski, sekretarz Zuzanna Deluga z pocztem sztandarowym

– Zarząd Powiatowy „Prawa i Sprawiedliwości”

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – p. Marek Milewski

– Firma „Skanska” wykonawca drogi S- 8 – p. Ireneusz Dymek

– Agnieszka Batelli – wnuczka hrabiego Ostrzykowskiego, dziedzica majątku w Brańszczyku

– 40 osobowa reprezentacja klas mundurowych Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”  z Wyszkowa, na czele z wychowawcą p. mjr Zw. Pił.  Moniką Lipka i p. Arturem Dudkiem

– Łomżyńsko Drohickie Bractwo Kurkowe ze starszym Bractwa p. Tomaszem Milisiewiczem

– Oddział V pułku ułanów Zasławskich z Wyszkowa

– Koło myśliwskie Dzik nr 2 z siedzibą w Brańszczyku z pocztem sztandarowym

– Starosta Powiatu Wyszkowskiego – p. Bogdan Pagowski z zastępcą p. Adamem Mróz

– Powiatowy Ośrodek Kultury i Sportu w Wyszkowie z p. dyrektor Marią Gajewską

– 6 osobowa delegacja Starostwa, Związku Piłsudczyków z Pułtuska z pocztem sztandarowym 13 Pułku Piechoty. D-ca w mundurze ppor. piechoty 13pp  st. chor. szt. rez. Leszek Topólski

poczet  sztandarowy w mundurze st. sierż. 13pp  st. chor. szt. rez. Marian Michalski

Asystujący uczeń I LO CNB Feniks im.13pp Piotr Ostaszewski w mundurze plut. 13pp

uczeń ZS im. Bolesława Prusa – Karol Szczesny  w mundurze kpr.  13pp

Warta

Uczniowie ZSZ im. Jana Ruszkowskiego Dawid Falecki  i Dominik Falecki w mundurach st.szer.13pp

– Stowarzyszenie „Rycerzy Jana Pawła II” w Brańszczyku w mucetach i z pocztem flagowym

– delegacja Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie z pocztem sztandarowym

– delegacja Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku z p. Dyrektor – Danutą Ziomek

– Komendant Policji w Wyszkowie – p. inspektor Michał Toporkiewicz

– Wojskowa Komenda uzupełnień – ppłk Leszek Wieczorek, mjr Robert Dymerski, por. Mariusz Mizerski

– delegacja Urzędu Gminy w Brańszczyku na czele z wójtem Gminy Brańszczyk p. Mieczysław Pękul i zastępcą – p. Andrzejem Łapińskim

– delegacje OSP Brańszczyka i Trzcianki z pocztami sztandarowymi

– delegacje szkół z pocztami sztandarowymi: ZS nr 1 w Wyszkowie z pocztem sztandarowym; ZSZ w Wyszkowie z pocztem sztandarowym, LO „Norwid w Wyszkowie z pocztem sztandarowym, ZPO w Brańszczyku z pocztami sztandarowymi szkoły podstawowej i gimnazjum ; PSP w Knurowcu z pocztem sztandarowym: PSP w Nowych Budach z pocztem sztandarowym; PSP w Trzciance z pocztem sztandarowym; PSP w Turzynie z pocztem sztandarowym; ZSS w Brańszczyku

– Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi w Brańszczyku

– duchowieństwo – liturgii przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Jerzy Zając, mieszkaniec Trzcianki, wieloletni opiekun kapliczki ppor. Tadeusza Wagnera w koncelebrze z ks. ppłk. Związku Piłsudczyków Okręgu Nadbużańskiego w Wyszkowie – ppor. Pawłem Stacheckim – proboszczem parafii p.w. Św. Jana chrzciciela w Brańszczyku i ks. Robertem Ratomskim, wikariuszem

– media

 

Link do krótkiego filmu o tej uroczystości:

===========================================================================

 

Z a p r o s z e n i e

na Uroczystość pochówku Żołnierzy 201 Ochotniczego Pułku Piechoty

podporucznika TADEUSZA WAGNERA, zginął 3 sierpnia 1920 r.

strzelca JÓZEFA JERZYŃSKIEGO, zginął 4 sierpnia 1920 r.

Brańszczyk, 15 maja 2017 r. g. 10.00

– Msza św. w kościele -celebruje ks. prałat Jerzy Zając w koncelebrze zgromadzonych kapłanów

– Okolicznościowe wystąpienia władz państwowych, wojskowych, samorządowych

– kondukt żałobny w asyście wojskowej, żołnierzy AK, Związku Piłsudczyków, Bractwa Kurkowego, strażaków, młodzieży klas mundurowych

– złożenie ciał żołnierzy do grobu

– salwa honorowa (WP) i salut armatni (Bractwo Kurkowe) przy grobie żołnierzy z 1920 r na cmentarzu grzebalnym w Brańszczyku

– Wojskowa grochówka w Skansenie w Brańszczyku przy ul Jana Pawła II

Organizatorzy:

Parafia rzym. – kat. p.w. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku

Stowarzyszenie Lotników Polskich w Warszawie

Firma “SKANSKA”

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Gmina Brańszczyk

 

 

 ———————————————————————

 

Wyniki V Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku

Wyniki biegu na 226 m

CHŁOPCY- ROCZNIK 2007 I młodsi

Miejsce Numer startowy Nazwisko i Imię Rok urodzenia Miejscowość Płeć
1 10 RUDNICKI ADRIAN 2008 TRZCIANKA M
2 57 PONICHTERA TOMASZ 2007 GULCZEWO M
3 59 MARSZAŁ JAKUB 2008 TRZCIANKA M
4 51 ZYŚK JAKUB 2009 TURZYN M
5 26 DOBRZYŃSKI PAWEŁ 2010 TURZYN M
6 34 PONICHTERA GABRIEL 2008 NOWY BRANSZCZYK M
7 69 LIPIŃSKI SZYMON 2010 PRZYJMY M
8 60 MARSZAL PAWEŁ 2011 TRZCIANKA M
9 17 ZAJĄC MATEUSZ 2007 TURZYN M
10 38 ZYSK KAMIL 2007 TUCHLIN M
11 84 JACHYM JAN 2010 TARNÓW M
12 1 JACHYM JULIAN 2012 SWIEBODZICE M
13 82 SZCZYGIELSKI MARCIN 2013 PRZYJMY M
14 89 GRYS MIKOŁAJ 2012 BIAŁEBŁOTO STARA WIES M
15 45 WÓJCIK BŁAZEJ 2015 KNUROWIEC M

 

 

DZIEWCZĘTA- ROCZNIK 2007 I młodsze

Miejsce Numer startowy Nazwisko i Imię Rok urodzenia Miejscowość Płeć
1 58 MARSZAŁ ZUZANNA 2007 TRZCIANKA K
2 20 PODLES ALICJA 2009 TUCHLIN K
3 44 KALICKA MAJA 2009 WYSZKÓW K
4 37 KRUPA PAULINA 2008 STARE BUDY K
5 28 KOWALSKA DARIA 2008 NOWY BRANSZCZYK K
6 92 SOSNIERZ MICHALINA 2010 WARSZAWA K
7 25 BRALEWSKA JULIA 2010 BRANSZCZYK K
8 27 BŁOŃSKA OLIWIA 2007 BRAŃSZCZYK K
9 11 MRÓZ DOROTA 2007 BRAŃSZCZYK K
10 88 GRYŚ MAJA 2009 BIAŁEBŁOTO STARA WIES K
11 90 GRYS MARIA 2013 BIAŁEBŁOTO STARA WIES K
12 91 GRYŚ ZOFIA 2013 BIAŁEBŁOTO STARA WIES K
13 35 WISNIEWSKA KINGA 2007 NOWE BUDY K

 

WYNIKI BIEGU NA 1KM

CHŁOPCY- ROCZNIK 2004-2006

Miejsce Numer startowy Nazwisko i Imię Rok Urodzenia Miejscowość Płeć
1 15 LASKOWSKI WOJCIECH 2006 BRAŃSZCZYK M
2 83 DROBOT KACPER 2005 BRAŃSZCZYK M
3 50 ZYŚK KAROL 2006 TURZYN M
4 21 PODLEŚ MAKSYMILIAN 2006 TUCHLIN M
5 68 LIPIŃSKI MACIEK 2004 PRZYJMY M
6 33 KOWALSKI DAWID 2005 NOWY BRANSZCZYK M
7 79 ABRAMCZYK GRZEGORZ 2006 BRANSZCZYK M
8 63 KOMOR DAMIAN 2006 BRAŃSZCZYK M

 

DZIEWCZETA- ROCZNIK 2004-2006

Miejsce Numer startowy Nazwisko i Imię Rok Urodzenia Miejscowość Płeć
1 29 SZYMANIK JOANNA 2006 BRANSZCZYK K
2 30 SZYMANIK ANNA 2004 BRAŃSZCZYK K
3 39 DELUGA ANNA 2006 BRAŃSZCZYK K
4 86 ROJEK ALEKSANDRA 2004 TURZYN K
5 32 KOWALSKA ANGELIKA 2006 NOWY BRANSZCZYK K
6 70 LIPIŃSKA ALEKSANDRA 2007 PRZYJMY K
7 12 MRÓZ EDYTA 2005 BRAŃSZCZYK K

 

CHŁOPCY- ROCZNIK 2003 i starsi

Miejsce Numer startowy Nazwisko i Imię Rok Urodzenia Miejscowość Płeć
1 65 JECHNA JAKUB 2001 TRZCIANKA M
2 16 LASKOWSKI DOMINIK 2003 BRAŃSZCZYK M
3 78 KOWALSKI DOMINIK 2002 BRANSZCZYK M
4 52 NAJMOŁA ŁUKASZ 2002 BRAŃSZCZYK M
5 66 WRÓBEL JAKUB 2001 TRZCIANKA M
6 96 BŁOŃSKI ŁUKASZ 2003 NOWY BRAŃSZCZYK M

 

DZIEWCZETA- ROCZNIK 2003 i starsi

Miejsce Numer startowy Nazwisko i Imię Rok Urodzenia Miejscowość Płeć
1 22 PAŁUBIŃSKA DARIA 2002 TUCHLIN K
2 46 WÓJCIK DOMINIKA 2001 KNUROWIEC K
3 71 LIPIŃSKA JUSTYNA 1978 PRZYJMY K
4 95 BŁOŃSKA MONIKA 2006 NOWY BRANSZCZYK K

 

 

 

 

WYNIKI BIEGU GŁÓWNEGO NA 5 KM

KOBIETY

Miejsce Numer Startowy Nazwisko i Imię Rok Urodzenia Miejscowość Płeć
1 9 PASZEL WIOLETTA 1983 BRAŃSZCZYK K
2 72 PAPROCKA JOANNA 1984 WYSZKÓW K
3 97 MACKIEWICZ MARZENA 1979 WARSZAWA K
4 3 SZYMAŃSKA WERONIKA 1996 WYSZKÓW K
5 74 BORKOWSKA BOŻENA 1971 WYSZKÓW K
6 93 SOŚNIERZ MONIKA 1975 WARSZAWA K
7 6 SZCZYGIELSKA MONIKA 1982 PRZYJMY K
8 47 WÓJCIK URSZULA 1999 KNUROWIEC K
9 76 KAMIŃSKA AGNIESZKA 1976 KAMIEŃCZYK K
10 40 GRUSZKA MONIKA 1993 DŁUGOSIODŁO K
11 80 ABRAMCZYK MONIKA 2000 BRAŃSZCZYK K
12 61 BLACHOWICZ MARTYNA 1985 KOMOROWO K
13 23 PIEŃKOS BEATA 1971 STARE BUDY K
14 55 DOBRZYŃSKA KATARZYNA 1990 WYSZKOW K

 

MĘZCZYŹNI

Miejsce Numer Startowy Nazwisko i Imię Rok Urodzenia Miejscowość Płeć
1 43 GAJEWSKI KAMIL 1984 WYSZKÓW M
2 24 BRALEWSKI TOMASZ 1969 BRANSZCZYK M
3 85 BALIŃSKI BARTOSZ 2000 LESZCZ. NOWINY M
4 42 DELUGA PAWEŁ 2000 BRANSZCZYK M
5 31 SZYMANIK JAN 1973 BRAŃSZCZYK M
6 64 PAŁUBIŃSKI PAWEŁ 1997 TURZYN M
7 62 LEŚNIAKIEWICZ DAWID 1991 WARSZAWA M
8 54 PONICHTERA DANIEL 1999 BIEŁABŁ. KOBYLA M
9 87 JECHNA DAMIAN 1992 TRZCIANKA M
10 2 JACHYM ANDRZEJ 1975 SWIEBODZICE M
11 56 DOBRZYŃSKI ADRIAN 1987 WYSZKÓW M
12 73 PAPROCKI KAMIL 1984 WYSZKÓW M
13 5 SZYMAŃSKI MATEUSZ 2004 WYSZKÓW M
14 4 SZYMAŃSKI KAROL 1995 WYSZKÓW M
15 36 DELUGA ŁUKASZ 2001 BRAŃSZCZYK M
16 18 ZAJĄC GRZEGORZ 1983 TURZYN M
17 7 KUROWSKI PAWEŁ 1999 TURZYN M
18 77 BĘBENEK CZESŁAW 1953 KNUROWIEC M
19 53 SZERZEŃ MICHAŁ 2000 KNUROWIEC M
20 19 WYSZYŃSKI ROMAN 1966 NOWE BUDY M
21 94 SOSNIERZ JAKUB 1976 WARSZAWA M
22 41 BRZOSTEK DAMIAN 1986 DŁUGOSIODŁO M
23 67 BRALEWSKI MAREK 1974 NIEMIRY M
24 8 PASZEL JÓZEF 1946 BRAŃSZCZYK M
25 14 WASIEWICZ PRZEMYSŁAW 1979 BRAŃSZCZYK M
26 49 KUROWSKI JAKUB 2002 PRZYJMY M
27 13 SASIN DARIUSZ 1990 BRAŃSZCZYK M
28 81 ABRAMCZYK SEBASTIAN 1999 BRAŃSZCZYK M
 

Zmarł Ksiądz Kanonik Eugeniusz Jachna Kapłan Diecezji Łomżyńskiej

 

 

Odszedł do Pana w dniu 2 maja 2017 r. w wieku 89 lat, w kapłaństwie 59 lat

mieszkający w Nowych Budach, parafii Brańszczyk

 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego odbędą się w czwartek 4 maja 2017 roku o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku.

Ciało Śp. Księdza Kanonika Eugeniusza Jachny zostanie przywiezione jutro o g. 8.45 do kościoła. W kościele od g. 9.00 rozpoczniemy czuwanie modlitewne, odmówimy 4 części różańca w następującej kolejności;

9.00 – 9.30 Brańszczyk i Nowy Brańszczyk

9.30 – 10.00 Turzyn i Ojcowizna

10.00 – 10.30 Niemiry, Knurowiec i Trzcianka

10.30 – 11.00 Nowe Budy, Stare Budy, Przyjmy

Po Mszy św. o g. 11.00 kondukt żałobny przejdzie do mogiły kapłańskiej na cmentarzu parafialnym w Brańszczyku.

Prosimy straże pożarne z terenu parafii o podjęcie warty honorowej przy trumnie, zapraszamy delegacje szkół ( bez sztandarów ) i wszystkich, którzy swą modlitwą chcą pożegnać kapłana, który długie lata pracował w naszej parafii.

Śp. Księdza Kanonika Eugeniusza JACHNĘ polecamy Miłosierdziu Bożemu, chcemy aby zamiast kwiatów każde KŻR ufundowało 1 intencję mszalną, wtedy odprawimy za jego duszę gregoriankę.    „Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…”.

=============================================================

 

Program Uroczystości 3 Maja w Brańszczyku

 

 g. 11.00 na placu za kościołem rozstawia się :wesołe miasteczko” dla dzieci:

1) dmuchany zamek

2) dmuchany suchy basen z piłeczkami

3) bramka celnościowa

g. 11.00 ustawienie namiotów pod stoiska okolicznościowe:

I stoisko – „ W zdrowym ciele zdrowy duch’: terapeuta rodzin- p. Elżbieta; trener odżywiania – p. Katarzyna;

II stoisko – klub krótkofalowców

III stoisko – dla dzieci – gry i zabawy pod okiem instruktora – p. Daria z przyjaciółmi

IV stoisko – wyroby z aloesu

V stoisko – grill;

VI stoisko – wata cukrowa, popcorn

VII stoisko – „chłopskie jadło” – grochówka, wędliny, kanapki, itp. „przekąski”

VIII stoisko – „słodkości”, napoje, owoce; kawa, herbata

g. 11.00 – 13.00 przyjmowanie zgłoszeń do Biegu i rozdawanie numerów startowych – w Domu Parafialnym ( wejście od kościoła)

g. 12.00 Uroczystość w kościele: Msza św. i Nabożeństwo Majowe:

g.13.00 rozpoczęcie Ceremonii: hymn Państwowy, wciągnięcie flagi na maszt

g.13.30 Start V Biegu Konstytucji 3 Maja.

 Zwycięzca Biegu otrzyma Puchar, zwycięzca każdej grupy wiekowej otrzyma medal. Miejsca drugie i trzecie zostaną uhonorowane okolicznościowymi statuetkami.

Bieg jest przygotowany w 3 dystansach:

 1. Bieg główny – otwarty – dla wszystkich chętnych na 5 km
 2. Bieg dla dzieci i młodzieży na dystansie 1 km
 3. Bieg dla najmłodszych dzieci na dystansie 226 m ( Rocznica Konstytucji)

Uczestnik Biegu musi:

– zgłosić sie do biura zawodów ( zgłoszenia można dokonać parafia@branszczyk.com )

 • podać imię i nazwisko i datę urodzenia
 • zgodę rodziców (dla dzieci) wg Regulaminu…
 • odebrać numer startowy
 • zgłosić się na linię startu o g. 13.30

Pozostali uczestnicy Festynu, którzy nie biegną wychodzą na trasę Biegu aby powitać biegaczy, są wśród nich sławne postacie tej konkurencji, którzy biorą udział w maratonach, biegach na wielu dystansach.

Po zakończeniu biegów częstujemy się posiłkiem ufundowanym przez „Zakłady Mięsne Państwa Rucińskich w Somiance, przygotowanym przez Koło Myśliwskie „Dzik” na czele z prezesem p. Markiem Kowalskim i łowczym Mirosławem Jechna, korzystamy z wypieków naszych przyjaciół, p. Gieni, piekarni Wawie,  do g. 17.00 słuchamy Zespołu Boża Nuta, dzieci korzystają z „wesołego miasteczka” .  Animatorem Festynu jest p. Mariusz Kubeł.

 

Sponsorzy V Biegu:    

 1. Zakłady Mięsne P. Rucińskich w Somiance
 2. Piekarnia “Wawie” w Brańszczyku
 3. Bożena i Stanisław Godleś w Brańszczyku
 4. Michał Głowacki w Brańszczyku
 5. Zdzisław Jadkowski w Trzciance
 6. Elżbieta Kulesza w Trzciance
 7. Sławomir Kraszewski w Brańszczyku
 8. Grzegorz Owsianka w Trzciance                                                

 

Zapraszają organizatorzy:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Brańszczyk „Odnowa”

 Koło Myśliwskie Dzik nr. 2 w Brańszczyku

 „Boża Nuta” w Brańszczyk

Ochotnicza Straż Pożarna w Brańszczyku

Siostry Rodziny Maryi w Brańszczyku

Parafia rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku

 

 ==========================================================

 

V BIEG KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2017 r.

Link do forlumarza:

https://goo.gl/forms/1PYkUhvZIrLjX8Ds1
Ramowy plan:
11.00 – REJESTRACJA UCZESTNKÓW
12.00 MSZA
13.30 – START
14.30/15.00 – WRĘCZENIE NAGRÓD
Regulamin:
REGULAMIN V BIEGU KONSTYTUCJI 3 MAJA – 2017 r.
I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest Parafii św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku oraz Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Brańszczyk-Odnowa
II. CELE
1. Upamiętnienie 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Gminy Brańszczyk.
IV. TERMIN I MIEJSCE
1. Bieg odbędzie się w dniu 03 maja 2017 r.
2. Bieg rozegrany zostanie w Brańszczyku.
V . TRASA I GODZINY STARTU
1. Dla dzieci i młodzieży (dystans 1 km) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi, ulicą i chodnikiem z kostki brukowej. Wiedzie ulicami Chopina, Zielone Wzgórze, Na Stoku, powrót ulicą Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączeniu 2 ).
2. Dystans 5 km obowiązuje biegaczy (kobiety i mężczyźni). Start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele. Trasa przebiega ulicami asfaltowymi i żwirowymi. Wiedzie ulicami Chopina, Bielińską, Kamieniecką, Ciepłą, Nakieł, powrót ulicami Bielińską i Chopina. ( Dokładny opis przebiegu trasy zawiera mapa w załączniku 2 )
3. Dla najmłodszych (226 metry) start i meta będzie mieć miejsce na parkingu przy kościele.
4. Start i początkowy odcinek wspólny dla obu biegów. Wielka grupa biegaczy, promujących zdrowy tryb życia i rodzinę, biegną dzieci, rodzice i dziadkowie.
5. Niedopuszczalne jest skracanie trasy biegu pod rygorem dyskwalifikacji.
6. Na mecie będą się znajdować stanowiska wydawania wody i okolicznościowych nagród.
VI. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Limit czasu biegu głównego wynosi 1 godzinę.
2. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
3. Punkty kontrolne rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli spowoduje dyskwalifikację.
4. Numer startowy na koszulce zawodnika stanowi dowód uczestnictwa i służy do sklasyfikowania miejsca każdego biegacza, jest gotowy do użycia i należy przymocować go z przodu na odzieży wierzchniej za pomocą agrafek. Wszelkie modyfikacje, są zabronione i mogą spowodować dyskwalifikację.
VII. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń przyjmowane są za pośrednictwem formularza Formularz zgłoszeniowy – V Bieg Konstytucji 3 maja. Brańszczyk 2017
2. Liczba uczestników nieograniczona.
3. Uczestnictwo bezpłatne
VIII. UCZESTNICTWO
1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest odebranie pakietu startowego (numeru na koszulkę)
2. Prawo uczestnictwa w biegu mają osoby dorosłe oraz uczniowie od 2001 rocznika włącznie. Dzieci z rocznika 2003 i młodsze mogą startować w towarzystwie dorosłych/opiekunów, lub samodzielnie za zgodą rodziców w biegu na dystansie 226 m.
3. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów.
4. Podpisując deklarację uczestnictwa uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „zgody do udziału w biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna ( druk do pobrania załącznik 1 )
6. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników.
7. Uczestnicy biegu poruszający się po drogach publicznych zagwarantowane mają bezpieczeństwo, trasa biegu zabezpieczona przez Policję, OSP Brańszczyk oraz Harcerski Klub Ratowniczy „Wyszków”.
IX. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieści się w kancelarii parafialnej i jest czynne w godzinach 15.30 -16.45, a w dniu zawodów w budynku szkoły specjalnej od godziny 11.00
X. KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Nagrody przewidziane są dla zawodników w klasyfikacji generalnej:
• biegaczy za miejsca 1-3 kobiet i 1-3 mężczyzn,
2. Wśród dzieci i młodzieży premiowane będą trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach wiekowych z podziałem
na dziewczynki i chłopców. Przedział wiekowe: 4-6 klasa podstawowa, 1-3 gimnazjum.
XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2.Dane osobowe uczestników biegów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w obu biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 297421493 503064579
• w sprawach zapisów: 501 578 036
2. Organizator zapewnia uczestnikom obsługę przedmedyczną na czas trwania biegu.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu.
4. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
5. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej: parafia@branszczyk.com
6. Zabrania się jazdy po trasie na rowerach, deskorolkach itp. oraz biegu ze zwierzętami. Osoby łamiące ten przepis będą usuwane z trasy.
7. We wszystkich sprawach nieujętych regulaminem decyduje organizator biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu.
=================================================================================================