Archiwa

Linki

Program nabożeństw ku czci Wniebowzięcia NMP w czasie odpustu w Brańszczyku

 

Wigilia Uroczystości 14.08.

 

g. 19.00 – Droga Krzyżowa na cmentarz grzebalny i modlitwy za żołnierzy i bliskich z naszych rodzin poległych w obronie Ojczyzny, zapalenie zniczy na mogiłach

( potrzebne znicze i świece)

 

g. 20.00 – Msza św.  na cmentarzu grzebalnym przed kaplicą. Po Mszy św. nawiedzenie grobów naszych bliskich, modlitwa, powrót przed kaplicę

 

g. 21.00  Apel Jasnogórski, w drodze powrotnej przy zapalonych świecach odmówimy różaniec – część chwalebną

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15.08.

 

g.   8.30 Msza św. z kazaniem

 

g. 10.00 Msza św. dla rodzin osieroconych przez wojny i zawieruchy dziejowe

 

g. 12.00 suma odpustowa ku czci Wniebowzięcia NMP, poświęcenie ziół i kwiatów, procesja eucharystyczna

 

g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, Różaniec – tajemnice światła

 

g. 16.00 Msza św. dla młodzieży, zakończenie odpustu

—————————————————————————

 

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i Narodu

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu! Siostry i Bracia!

Liturgia 18. Niedzieli Zwykłej wpisuje się w piękny cykl nauczania Chrystusa o Eucharystii, Chlebie Życia. Zbawiciel mówi: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”(J 6, 35). Karmiąc się Eucharystią, możemy „porzucić dawnego człowieka, (…) odnawiać się duchem (…) i przyoblec człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (…)” (Ef 4, 22-24).

Takiej przemiany potrzebujemy jako chrześcijanie. Głębokiej przemiany moralnej potrzebuje także nasz Naród. Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji. W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i ojców. W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochronę trzeźwości najmłodszych Polaków. Przypominamy, że jedyną formą trzeźwości dzieci do 18 roku życia jest abstynencja.

Dzieci – zagrożony skarb

Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich wychowania i rozwoju zależy przyszłość Kościoła i Polski. W obecnych czasach dzieci są jednak szczególnie zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi. Wśród najgroźniejszych są uzależnienia: od alkoholu, narkotyków, pornografii, hazardu, komputera, Internetu. Dlatego jako wierni członkowie Kościoła i oddani patrioci, powinniśmy troszczyć się o wychowanie tych, którzy dopiero uczą się życia, a przez to otwarci są zarówno na dobro, jak i na zło.

Pierwsze zagrożenia pojawiają się zanim dziecko przyjdzie na świat. Każda ilość alkoholu jest wówczas szkodliwa dla rozwijającego się płodu. Niestety, co trzecia kobieta w stanie błogosławionym sięga po alkohol, w tym wiele kobiet wykształconych.            Konsekwencje są tragiczne. Szacuje się, że w 2014 roku w Polsce urodziło się nie mniej niż 1,5 tys. dzieci z Płodowym Zespołem Alkoholowym i nie mniej niż 6 tys. dzieci z innymi wadami spowodowanymi oddziaływaniem alkoholu na płód. Dlatego prosimy kobiety planujące poczęcie dziecka i będące w ciąży, aby nigdy nie sięgały po alkohol. Prosimy lekarzy pierwszego kontaktu i ginekologów, pielęgniarki, położników i położne, aby uświadamiali matki o konieczności zachowania abstynencji. Prosimy rodziny, aby w tym ważnym czasie były wsparciem w abstynencji matek.

Wielkim wyzwaniem jest także ochrona dzieci przed skutkami nadużywania alkoholu przez rodziców. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje około 2 mln najmłodszych Polaków. Dwoje na troje dzieci w takich rodzinach doświadcza przemocy. To właśnie alkohol jest główną przyczyną przemocy domowej, a nie, jak głoszą zwolennicy szkodliwych ideologii, tradycja i religia. Ślady dziecięcych traum i zaburzeń emocjonalnych, spowodowanych życiem w rodzinie z problemem alkoholowym, trwają przez całe życie, o czym świadczą poruszające świadectwa Dorosłych Dzieci Alkoholików.

Poważnym problemem jest  to, że dzieci same sięgają po alkohol i czynią to w coraz młodszym wieku. Prawie 90% uczniów trzecich klas gimnazjum przyznaje, że przynajmniej raz w życiu piło alkohol. Dziewczęta upodobniły się w szkodliwych zachowaniach do chłopców.

Czy można się temu dziwić, skoro połowa gimnazjalistów przyznaje, że nie ma problemu z nabyciem piwa, a co trzeci bez problemu kupuje wyroby spirytusowe? Czy można się temu dziwić, skoro w mediach nieustannie pojawiają się reklamy, które fałszywie pokazują alkohol jako coś niezwykle pozytywnego? Pomija się  milczeniem, że jest to bardzo niebezpieczna substancja toksyczna i psychoaktywna.

Konsekwencje takich zachowań są bardzo poważne: wolniejszy rozwój fizyczny i intelektualny, silniejsza tendencja do przemocy, autoagresji i samobójstw, wyższa skłonność do zachowań niebezpiecznych. Sięganie po alkohol w dzieciństwie prowadzi do szybkiego uzależnienia. Skutki picia alkoholu przez dzieci nie ograniczają się jedynie do szkodliwych następstw fizycznych i psychicznych. Mają  również wymiar duchowy i moralny. Dzieci kroczą wtedy drogą grzechu prowadzącą do śmierci, a nie drogą błogosławieństwa i życia.

Abstynencja dzieci troską rodziny

Pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami do abstynencji są rodzice. Nic nie chroni dzieci przed alkoholem i nałogami tak skutecznie, jak miłość w rodzinie, a także odpowiedzialne i mądre wychowanie katolickie. Dziecko, które dzięki bliskim poznaje i kocha Jezusa, nie skrzywdzi siebie, ani nie pozwoli się skrzywdzić przez innych ludzi – dorosłych czy rówieśników.

Dlatego tak ważna jest odpowiedzialna i dojrzała postawa rodziców,  którzy nigdy nie powinni podawać ani tolerować spożywania przez dziecko alkoholu. Dzieci potrzebują miłości, uwagi, obecności rodziców, szczerej rozmowy. Potrzebują jednoznacznych i konsekwentnych przykładów dobrych postaw i zachowań. Rodzice dają dzieciom przykład trzeźwego stylu życia zachowując abstynencję lub sięgając po alkohol jedynie w symbolicznych ilościach, czyli w takich, które nie zmieniają ich stanów emocjonalnych ani zachowań. Dziecko, które ma prawdziwych wychowawców i przyjaciół w swoich rodzicach, rodzeństwie, dziadkach i krewnych, nie będzie szukać ucieczki w alkohol i w inne szkodliwe substancje. Podstawą skutecznej profilaktyki jest uczenie dzieci, jak mają żyć mądrze, uczciwie, pracowicie, jak mają wzrastać w miłości i świętości.

Abstynencja dzieci troską Kościoła

Polskie rodziny zawsze mogą liczyć na pomoc Kościoła w ochronie abstynencji dzieci. Jezus wzywał dorosłych, by kochali dzieci i przyprowadzali je do Niego. Radykalnie przestrzegał dorosłych przed wyrządzaniem dzieciom krzywdy. Kościół pomaga poznać i pokochać Jezusa poprzez Eucharystię i życie sakramentalne. Kształtuje sumienia i uczy postępować zgodnie z Dekalogiem. Pomaga dojrzewać w miłości i świętości. Dlatego tak ważne są przyrzeczenia abstynenckie w czasie Pierwszej Komunii świętej i podczas bierzmowania. To właśnie dzięki wychowaniu chrześcijańskiemu, dzięki stawianiu wymagań, dzieci mogą lepiej rozumieć sens życia oraz odkryć najważniejsze wartości i normy moralne.

Szczególnie cenną formą wychowawczej troski Kościoła o młode pokolenie jest istnienie w parafiach grup modlitewnych i formacyjnych, takich jak: ministranci, schole, grupy Oazowe, Dziecięca Krucjata Niepokalanej, Dzieci Maryi i inne. W takich grupach skutecznie chroni się przed zagrożeniami, także przed uzależnieniami. W porównaniu z innymi środowiskami, w tych grupach znacznie mniej osób sięga po alkohol i inne substancje uzależniające. Dlatego zachęcamy wszystkich kapłanów, aby otaczali te wspólnoty pasterską troską. Rodziców prosimy, aby wbrew współczesnym modom zachęcali dzieci do uczestnictwa w grupach parafialnych, które mogą przynieść w życiu dziecka i całej rodziny piękne owoce.

Abstynencja dzieci troską państwa i Narodu

Troska o trzeźwość młodego pokolenia to jedna z podstawowych powinności społeczeństwa i rządzących. Obowiązkiem państwa i samorządu jest pomoc rodzicom w wychowywaniu dzieci, przede wszystkim przez realizowanie w szkołach skutecznych programów profilaktycznych. Szkolne programy profilaktyczne powinny być holistyczne, czyli promować dojrzałość u dzieci we wszystkich dziedzinach życia. Szkoły, w zaakceptowanym przez rodziców programie wychowawczym, muszą uwzględniać również wychowanie do trzeźwości.

Na wychowanie w trzeźwości mają ogromny wpływ środki społecznego przekazu. Telewizja i Internet nie powinny być wypełnione reklamą alkoholu. W 2014 roku wyemitowano w telewizji 2 tysiące godzin reklamy. Na reklamę alkoholu w mediach tradycyjnych wydaje się co roku prawie 400 milionów złotych. To jest wielka manipulacja, przez którą spożycie piwa wzrosło z 30 litrów w latach ’90, do około 100 litrów na osobę obecnie. Niestety rządzącym, którzy powinni w tej sprawie działać, brakuje odwagi i odpowiedzialności. Odważne działania niektórych instytucji natrafiają na opór tych, którzy boją się narazić alkoholowemu lobby.

Mądrości i rozwagi często brakuje samorządowcom, którzy dzień po dniu przyczyniają się do kolonizacji polskiej przestrzeni publicznej przez punkty sprzedaży alkoholu. Tylko w 2013 r. samorządy udzieliły ponad 141 tysięcy zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W Polsce jeden punkt przypada na 250 mieszkańców. Każdy taki punkt to więcej przemocy domowej, to więcej śmiertelnych wypadków samochodowych, to więcej gwałtów, więcej chorób, każdy taki punkt, to więcej przegranych ludzi. Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że zamknięcie jednego punktu sprzedaży na 1000 mieszkańców obniża prawdopodobieństwo skrajnej przemocy wobec dzieci o 4 procent.

W 2013 roku spożycie alkoholu wzrosło do rekordowego poziomu 9,7 litra czystego alkoholu na mieszkańca Polski. Trzeba jeszcze dodać od 2 do 3 litrów alkoholu nierejestrowanego. Każda złotówka wpływająca do budżetu państwa ze sprzedaży alkoholu, kosztuje nas potem 4 złote w innych dziedzinach życia. Przypomnijmy także, że w Polsce żyje około 800 tys. osób uzależnionych, od 2,8 do 3,3 mln pije ryzykownie i szkodliwie, prawie 11 tys. Polaków umiera rocznie od picia legalnego alkoholu.

W takiej sytuacji mądry i zatroskany o Ojczyznę człowiek musi stawiać pytania: Kto odpowiada za tę tragiczną sytuację? Co mogę i powinienem uczynić, aby powstrzymać rozpijanie Narodu? Musimy sobie uświadomić, że patriotyzm przejawia się przede wszystkim w trosce o dzieci. Miłość do Ojczyzny to najpierw miłość do najmłodszych rodaków.

Dlatego nie wolno nam milczeć, ani używać dyplomatycznych słów. Ponawiamy nasze postulaty: trzeba całkowicie zakazać reklamy alkoholu, znacząco ograniczyć jego ekonomiczną i fizyczną dostępność, a także zacząć wreszcie egzekwować prawo zakazujące sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim. Zamiast dyskusji o liberalizacji, powinniśmy raczej otworzyć dyskusję o podniesieniu wieku, w którym można nabywać i spożywać alkohol. To nie są postulaty ideologiczne, ale oparte na badaniach naukowych z wielu krajów świata. Tu chodzi o  obronę Polaków przed jednym z największych współczesnych zagrożeń.

Siostry i Bracia!

O przyszłości Polski zdecyduje nie tylko rozwój gospodarki, pozycja militarna czy geopolityczna. Decydujące dla jej losów będzie wychowanie młodego pokolenia. Dla lepszej i bezpiecznej przyszłości naszej ojczyzny polskie rodziny, Kościół i całe społeczeństwo powinny się zjednoczyć w trosce o abstynencję najmłodszych. Pamiętajmy: rodziny chronią dzieci miłością, Kościół prowadzeniem do Chrystusa, szkoły mądrymi programami wychowawczymi i profilaktycznymi, władze rządowe i samorządowe stanowieniem dobrego prawa, a służby porządkowe i sądy jego egzekwowaniem.

Słowa uczą, a przykłady pociągają. Dlatego serdecznie dziękujemy biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, wiernym świeckim i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy podjęli dar abstynencji nie tylko w sierpniu, ale także na cały czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży oraz nadchodzącej 1050 rocznicy Chrztu Polski. Dziękujemy także terapeutom, lekarzom, nauczycielom, wychowawcom, animatorom, członkom grup, bractw, fundacji i stowarzyszeń oraz pracownikom instytucji publicznych, którzy każdego dnia w różnych rolach wypełniają piękną, choć tak trudną misję ochrony trzeźwości Narodu. Oby to wielkie zaangażowanie było zasiewem, który wyda stokrotny plon w przyszłości.

W naszych modlitwach polecajmy polskie dzieci i polskie rodziny, cały Kościół i naszą Ojczyznę wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Pani i Królowej Narodu Polskiego.

Łomża, dnia 2 czerwca 2015 r.

+ Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP
ds. Apostolstwa Trzeźwości

___________________________

 

 

    Program Odpustu

g. 8.00 Godzinki

g. 8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym

g. 10.00 Msza św. z kazaniem ogólnym

g. 12.00 Suma z kazaniem i  procesją

g. 15.0 Msza św. dla dzieci z kazaniem  ( Błogosławieństwo matek oczekujących dzieci)

g. 17.00 Msza św. dla kandydatów do Bierzmowania i młodzieży szkolnej z kazaniem

g. 19.00 Msza św. na cmentarzu grzebalnym z ofiarowaniem Odpustu za zmarłych

————————————————–

Spowiedź w g. 8.00-13.00; 15.30 – 16.30

W Domu Pomocy Społecznej Msza św.  z kazaniem o g. 11.00

Zapraszamy !

————————————————–

 

Zaproszenie na rekolekcje dla dziewcząt

Siostry Rodziny Maryi serdecznie zapraszają dziewczęta na rekolekcje, które odbędą się w Markach, ul. Kasztanowa 2,  w dniach od 1 do 5 lipca 2015 r. Szczegółowe informacje w Domu Sióstr w Brańszczyku przy ul. Jana Pawła II 32.

Zachęcam do pięknego przeżycia spotkania z Jezusem wśród swych rówieśników. ks. Paweł, proboszcz

 

Odpust ku czci Św. Bonifacego, męczennika

Program Odpustu

ku czci Św. Bonifacego

Brańszczyk, 17 maja 2015 r.

                                           

g. 8.00 Godzinki

g. 8.30 Msza św. z kazaniem ogólnym

g. 10.00 Msza św. z kazaniem dla dzieci

g. 12.00 suma z kazaniem i  procesją

g. 13.30 – 16.00 Nabożeństwo Fatimskie

g. 14.00 Katecheza, różaniec

g. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

g. 15.30 Nabożeństwo Majowe

g. 16.00 Msza św. z kazaniem dla młodzieży

Spowiedź w g. 8.00-13.00; 15.30 – 16.30

 

           Zapraszamy

Czytaj dalej »

 

Wyniki III Biegu ku czci Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku

WYNIKI W BIEGU NA 5 KM

Miejsce

Nazwisko i Imię

Miejscowość

Numer Startowy

Płeć

1

GAJEWSKI KAMIL TLUSZCZ

108

M

2

ROZENEK MATEUSZ LESZCZYDÓŁ NOWINY

106

M

3

BULECKI DARIUSZ NOWY BRANSZCZYK

116

M

4

KOWALSKI MARCIN WYSZKÓW

107

M

5

ROSINSKI DAMIAN KNUROWIEC

109

M

6

SADLIK TOMASZ LUCYNÓW DUZY

113

M

7

KRAJEWSKI PIOTR ADAMPOL

1

M

8

JACHYM ANDRZEJ ŚWIEBODZICE

101

M

9

MACKIEWICZ MARZENA WARSZAWA

114

K

10

GŁOWACKI RAFAL BRANSZCZYK

6

M

11

SOSNIERZ MONIKA WARSZAWA

111

K

12

SOŚNIERZ JAKUB WARSZAWA

110

M

13

DEPTUŁA DARIUSZ NOWE BUDY

104

M

14

ZARZAZECKI DAMIAN BRAŃSZCZYK

105

M

15

PIENKOS CYRYL STARE BUDY

115

M

16

MURZA SEBASTIAN BRANSZCZYK

8

M

17

WYSZYNSKI ROMAN NOWE BUDY

100

M

18

SASIN DARIUSZ BRANSZCZYK

5

M

19

WOJCIK KRZYSZTOF BUDY STARE

112

M

20

SZERZEN MICHAŁ KNUROWIEC

102

M

21

PIENKOS BEATA STARE BUDY

2

K

22

BOCIAN ZDZISŁAW WYSZKÓW

103

M

WYNIKI  BIEGU NA 224 M

Miejsce

Nazwisko i Imię

Rok Urodzenia

Szkoła

Numer Startowy

Płeć

1 Laskowski Wojciech 2006 Brańszczyk

65

M
2 Więckiewicz MARYSIA 2005 Zagościniec

76

K
3 PONICHTERA TOMASZ 2007 GULCZEWO

67

M
4 Rosiński Filip 2005 Turzyn

60

M
5 Szymanik Joanna 2006 Brańszczyk

86

K
6 REICHENBACH IGA 2005 NOWY BRANSZCZYK

92

K
7 Deluga Dawid 2007 Brańszczyk

97

M
8 Abramczyk Grzegorz 2006 Brańszczyk

66

M
9 Marszał Zuzanna 2007 Trzcianka

54

K
10 Uchal Ewa 2005 Trzcianka

63

K
11 DELUGA ANNA 2006 BRAŃSZCZYK

53

K
12 DABROWSKA MARCELINA 2008 BRANSZCZYK

52

K
13 Zyśk Karol 2006 Turzyn

58

M
14 Puławska Milena 2006 Turzyn

59

K
15 PONICHTERA ALEKSANDRA 2005 NOWY BRANSZCZYK

64

K
16 Wiśniewska Daria 2007 Nowe Budy

90

K
17 Wiśniewska Marta 2005 Nowy Brańszczyk

93

K
18 Kopański Karol 2008 Józefów

94

M
19 SÓWKA IGOR 2008 BRAŃSZCZYK

68

M
20 KLEIN GUSTAW 2006 Wołomin

82

M
21 Zysk Jakub 2009 Turzyn

57

M
22 Szymczak Maja 2008 Wołomin

70

K
23 Kulasiński ANTEK 2006 Wołomin

81

M
24 PONICHTERA GABRIEL 2008 NOWY BRANSZCZYK

61

M
25 MIANOWSKI KRYSTIAN 2007 Czarna

71

M
26 BORKOWSKI PATRYK 2007 Wołomin

74

M
27 KRUKOWSKI TOBIASZ 2006 Wołomin

69

M
28 DZIUBAK JANEK 2006 Wołomin

75

M
29 Wójcik Kacper 2006 Brańszczyk

88

M
30 SEREDA WIKTORIA 2007 Wołomin

85

K
31 Kania Dorota 2004 Wołomin

80

K
32 Hozyasz Natlia 2007 Warszawa

98

K
33 JAWORSKI REMEK 2008 Wołomin

73

M
34 Dobrzyński Paweł 2010 Turzyn

99

M
35 KLEIN MAJA 2007 Wołomin

83

K
36 Chudziński PRZEMEK 2008 Wołomin

84

M
 37 Deluga Aleksandra 2006 Brańszczyk

96

K
38 KIESZEK FRANEK 2007 Stary Kraszew

78

M
39 Kieszek STAŚ 2008 STARY Kraszew

77

M
40 LIPIŃSKI SZYMON 2010 PRZYJMY

3

M
41 SKARZYNSKI BARTEK 2005 Wołomin

72

M
42 Marszał Paweł 2011 Trzcianka

56

M
43 Kaflik Jakub 2010 Brańszczyk

87

M
44 SOSNIERZ MICHALINA 2010 WARSZAWA

89

K
45 Kaflik            Bartek 2007 Brańszczyk

91

M
46 Komor Damian 2006 Brańszczyk

62

M
47 Jachym Julian 2012 Świebodzice

55

M
48 Chmielewska Maja 2006 Wołomin

79

K

Wyniki biegu na dystansie 1km

Kategoria „OPEN”

Miejsce Nazwisko i Imię Rok urodzenia Miejscowość Numer startowy Płeć

11

Mackiewicz Katarzyna 2000 Warszawa 17 K

15

BULECKA PAULINA 1999 NOWY BRANSZCZYK 21 K

16

FIDELIS WIOLETTA 2002 NOWY BRANSZCZYK 19 K

17

SÓWKA SANDRA 2004 NOWA WIEŚ 23 K

18

SOSNIERZ ZUZANNA 2005 WARSZAWA 16 K

20

FIDELIS MAGDALENA 2000 NOWY BRANSZCZYK 20 K

22

SOWKA DOMINIKA 2005 NOWA WIEŚ 24 K

23

Dębek Karolina 2005 Nowy Brańszczyk 30 K

24

Błońska Monika 2006 Nowy Brańszczyk 29 K

26

Błońska Anna 1969 Nowy Brańszczyk 31 K

1

Laskowski Michał 2001 Brańszczyk 12 M

2

DELUGA ŁUKASZ 2001 BRAŃSZCZYK 51 M

3

Jachym Maciej 2002 Świebodzice 11 M

4

ABRAMCZYK SEBASTIAN 1999 BRANSZCZYK 14 M

5

LASKOWSKI DOMINIK 2003 BRANSZCZYK 10 M

6

Szymański Mateusz 2007 Wyszków 25 M

7

KOWALSKI DOMINIK 2002 BRAŃSZCZYK 18 M

8

Zarzecki Kamil 2003 Brańszczyk 15 M

9

ŁUKASIUK KAMIL 1991 BRANSZCZYK 7 M

10

KOWALSKI DAMIAN 2002 NOWY BRAŃSZCZYK 9 M

12

Maciejewski Tomasz 2003 Turzyn 13 M

13

Drobot Kacper 2005 Brańszczyk 27 M

14

Borkowski Piotr 2003 Turzyn 26 M

19

LIPIŃSKI MACIEJ 2004 PRZYJMY 4 M

21

Dębek Karol 2009 Brańszczyk 28 M

25

Błoński Łukasz 2003 Nowy Brańszczyk 22 M

 

 

III Bieg ku czci Konstytucji 3 Maja

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Brańszczyk „Odnowa” zaprasza

w dniu 3 maja 2015 r.  na

III Bieg Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku 

program:

g. 12.00 Msza św. w kościele

g. 13.00 Start  III Biegu na 4 dystansach w kategoriach wiekowych (regulamin i trasa biegu na stronie internetowej parafii Brańszczyk adres www.parafia.branszczyk.com )

zgłoszenie i regulamin pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1F5F8HUUC4Fy9-Jdxl0B3hWHjJLIOKZlw_BlMGYz935s/viewform?usp=send_form

g. 15.00 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, poczęstunek

Majówka na placu przy kościele.

                                                                                                           Zapraszają organizatorzy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Brańszczyk „Odnowa”

 Wójt gminy Brańszczyk

Fundacja Księdza Orione “Czyńmy Dobro” w Brańszczyku

Parafia Św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku

—————————————————————-

 

Życzenia na Wielkanoc 2015 r.

 

Zmartwychwstały Chrystus przychodzi do nas, by ukazać, że Wielki Piątek zawsze prowadzi do Wielkanocnej Niedzieli.

Niech ta wspaniała Uroczystość będzie nowym źródłem pokoju, radości i nadziei, niech przypomina, że mamy być ludźmi Wielkanocnego Poranka, którzy niosą współczesnemu światu Chrystusowe Orędzie Miłości, Pokoju, Nadziei i Radości.

Z pamięcią w modlitwie

ks. Paweł, proboszcz

ks. Robert, wikariusz

ks. Krzysztof, kapelan

—————————————————-

Czytaj dalej »

 

Zapraszamy na rekolekcje wielkopostne

Program rekolekcji wielkopostnych

Brańszczyk, 19 – 20 -21 marca 2015 r.

Rekolekcje są zaproszeniem do tego, by doświadczyć Boga, Jego miłości i piękna”  (Papież Franciszek).

 

Czwartek, 19.03. Uroczystość Św. Józefa, patrona rodzin 

g.  9.00 –  różaniec – I część radosna:  prowadzą KŻR z Trzcianki

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II cz. światła :  prowadzą  osoby niepełnosprawne

g.12.00 Msza św. z Namaszczeniem Chorych

g.14.30 Różaniec – III cz. bolesna: prowadzą dzieci szkół podstawowych

g.15.00 Msza św. dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

g.16.30 różaniec  – IV część chwalebna: prowadzą KŻR z Brańszczyka

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

 

Piątek, 20.03.

g.  9.00 –  różaniec – I część radosna:  prowadzą KŻR z Turzyna

g. 9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II cz. światła :  prowadzą  KŻR z Knurowca

g.12.00 Msza św. z nauką dla osób starszych

g.14.30 Różaniec – III cz. bolesna: prowadzą dzieci szkół podstawowych

g.15.00 Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży  z nauką rekolekcyjną

g.16.30 różaniec  – IV część chwalebna: prowadzą KŻR z N. Brańszczyka i Ojcowizny

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

g.18.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych

 

Sobota, 21.03.

g.  9.00 różaniec-I część radosna:  – prowadzą KŻR  z Niemir

g.  9.30 Msza św. z nauką ogólną

g.11.30 różaniec – II część światła –  prowadzą dzieci

g.12.00 Msza św. z nauką dla dzieci

/g.14.30 Msza w DPS dla mieszkańców i pracowników/

g.15.00 różaniec – III część bolesna – prowadzi młodzież gimnazjalna

g.15.30 Msza św. dla młodzieży

g.16.30 różaniec IV część chwalebna – prowadzą KŻR z Przyjm

g.17.00 Msza św. z nauką ogólną

 

Niedziela, 22.03.

g.   8.00 Godzinki

g.   8.30 Msza św. z nauką ogólną

g. 10.00 Msza św.  z udziałem dzieci

g. 12.00 Suma i Gorzkie Żale  z nauką pasyjną

g. 16.00 Msza św. z nauką dla  młodzieży

———————————————————————–

spowiedź w kościele – czwartek – piątek – sobota w g. 9.00 – 13.00; 14.30 – 18.00

spowiedź chorych w domach – środa, 18.03. od g. 9.00

Czytaj dalej »

 

Brańszczyk nie tylko z lotu ptaka